ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 48 (4/2016) 35,70zł

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 430

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 35,70 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Michał Gabriel Woźniak

Znaczenie odkrywania i uruchamiania sprzężeń międzysferycznych w integrowaniu procesów rozwojowych

Eliza Frejtag-Mika, Katarzyna Sieradzka

Reformy strukturalne jako antidotum na nierówności społeczne

Bogumiła Mucha-Leszko, Katarzyna Twarowska

Potencjalne zagrożenia z przyjęcia wspólnej waluty w Polsce w świetle doświadczeń Hiszpanii i wyników gospodarczych wybranych krajów strefy euro

Maryna Radyeva

Интеграция Украины в международное финансовое пространство: тенденции и перспективы

Людмила Головкова

Интеллектуальный капитал страны как основа социально-экономической безопасности

Ewa Polak

Jakość życia w polskich województwach – analiza porównawcza wybranych regionów

Dorota Miłek, Paulina Paluch

Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów

Joanna Pikul

Zadowolenie z życia i perspektyw na przyszłość a obiektywne
i subiektywn
e czynniki sytuacji życiowej

Elżbieta Szczygieł, Teresa Piecuch

Rozkłady dochodów przedsiębiorców i ich użyteczność na tle innych grup społeczno-ekonomicznych

Halina Stańdo-Górowska

Badanie wynagrodzeń minimalnych opartych na modelu kapitału ludzkiego

Anna Jonkisz-Zacny

Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych

Maciej Holko

Krytyka modeli statycznej równowagi – perspektywa postklasyczna

Marcel Kamba-Kibatshi

Réforme du secteur minier en République Démocratique du Congo dans le contexte des problèmes de gouvernance et les perspectives du développement économique

Yevgen Panchenko, Maryna Kiriakova

Practices of Corporate Social Responsibility in Ukraine

Jarosław Poteraj

Emerytury weteranów wojny futbolowej. Analiza porównawcza systemów emerytalnych Hondurasu i Salwadoru

Barbara Piontek, Krzysztof Macha

Kategoria „zdrowie” i „choroba” i ich implikacje dla zarządzania systemem ochrony zdrowia

Justyna Kujawska

Zróżnicowanie w dostępie do onkologicznych usług zdrowotnych
w województwach Polski

Zofia Wyszkowska

Jakość usług oferowanych przez sanatoria

Anna Murawska

Bezpieczeństwo publiczne i drogowe jako uwarunkowanie jakości życia mieszkańców miast wojewódzkich w Polsce

Marcin Spychała

Zmiany w strukturze oraz intensywności pomocy regionalnej w Polsce

Joanna Nowakowska-Grunt, Barbara Kiełbasa

Kwestie nierówności w systemie wsparcia bezpośredniego w krajach Unii Europejskiej w świetle nowego budżetu na lata 2014–2020

Dorota Jegorow

Obniżenie zdolności do generowania dochodów własnych województw – bariera w absorpcji funduszy europejskich

Bogumiła Grzebyk

Motywy i źródła finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach przyrodniczo cennych i poza nimi

Ewa Baran, Ewa Kubejko-Polańska

Ośrodki miejskie czynnikiem rozwoju obszarów problemowych regionu Polski Wschodniej

Beata Piasny

Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w Polsce

Bożena Tuziak

Autorytet władz gminnych jako element kapitału społecznego
a nierówności w rozwoju na p
oziomie lokalnym

Piotr Sołtyk

Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego

Monika Pitera

Źródła finansowania organizacji pozarządowych w Polsce – na przykładzie województwa podkarpackiego

Marta Kawa, Wiesława Kuźniar

Spółdzielnie socjalne jako instytucje odpowiedzialności społecznej

Estera Machowska

Europejski Fundusz Społeczny jako źródło finansowania spółdzielni socjalnych – studium przypadku

Марина Милушина

Oсобенностей эмоционального состояния детей в спортивной деятельности (на примере тхэквандо)

Wskazówki dla autorów

 

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Galicja. Studia i materiały, 2/2016, Filozofia w Galicji
Galicja. Studia i materiały, 2/2016, Filozofia w Galicji
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 49 (1/2017)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 49 (1/2017)
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 3, Sacrumi profanum w kulturze
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 3, Sacrumi profanum w kulturze
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9
Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 4(12)/2014, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo, nr 4(12)/2014, (Studies in Politics and Society)
Tematy i Konteksty. Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, nr 6(11)/2016
Tematy i Konteksty. Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, nr 6(11)/2016
Przez świat: Informacje turystyczne z całego świata. Tom XIX
Przez świat: Informacje turystyczne z całego świata. Tom XIX
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl