ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki o polityce »
Polityka i Społeczeństwo 3(14)/2016 21,00zł

Redaktor naczelny: Agnieszka Pawłowska

ISSN: 1732-9639

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 200

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21,00 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

AGNIESZKA PAWŁOWSKA

Governance jako podejście teoretyczne – kilka kwestii spornych

KATARZYNA RADZIK-MARUSZAK

Network governance w fińskim samorządzie terytorialnym: naturalny stan rzeczy czy wyzwanie dla lokalnej demokracji?

ROBERT KMIECIAK

Samorząd gospodarczy a system decentralizacji administracji publicznej w Polsce

MATEUSZ JĘCZAREK

Jednostki samorządu terytorialnego – podmioty wewnętrzne czy zewnętrzne polityk publicznych?

JUSTYNA ANDERS-MORAWSKA

Orientacja rynkowa w dobrym współrządzeniu miastem w perspektywie urzędników samorządowych

ANDRZEJ MISZCZUK

Turystyka jako przedmiot planowania strategicznego administracji publicznej

MAGDALENA MISZCZUK

Polityka w zakresie podatków samorządowych w latach 1991–2016

ANITA RICHERT-KAŹMIERSKA

Demograficzne starzenie się populacji jako wyzwanie dla samorządu gminnego – doświadczenia gmin województwa pomorskiego

PAWEŁ GRATA

Na drodze do publicznej służby zdrowia. Meandry polityki zdrowotnej Drugiej Rzeczypospolitej

JOANNA FIGURA

System ochrony zdrowia w Szwajcarii – doświadczenia i rekomendacje dla Polski

PATRYCJA LIPOLD

Assistant or employee – unregulated case of a deputy’s co-workers in Poland

ARTUR STASZCZYK

Wizja Unii Europejskiej w koncepcjach Prawa i Sprawiedliwości w świetle teorii międzyrządowych i ponadnarodowych

 

RECENZJE

SABINA GRABOWSKA

Polityka migracyjna w kontekście lokalnym na przykładzie województwa podkarpackiego, pod redakcją Anny Gąsior-Niemiec i Sylwii Pelc, ISBN 978-83-60507-18-6, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie,

Rzeszów 2015, 206 ss.

 

SPRAWOZDANIA

RAFAŁ KOBIS

Sprawozdanie z I międzynarodowej e-konferencji naukowej „Oblicza współczesnego terroryzmu / faces of modern terrorism”, Katowice 14–18 grudnia 2015 roku

MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania polityki bezpieczeństwa: historia i współczesność”, Lwów 16–18 czerwca 2016 roku

 

Informacje dla autorów

 

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)
Galicja. Studia i materiały, 2/2016, Filozofia w Galicji
Galicja. Studia i materiały, 2/2016, Filozofia w Galicji
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 49 (1/2017)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 49 (1/2017)
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 3, Sacrumi profanum w kulturze
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 3, Sacrumi profanum w kulturze
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 2, Kultura – Sztuka – Edukacja. Terapia w interdyscyplinarnej perspektywie
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 2, Kultura – Sztuka – Edukacja. Terapia w interdyscyplinarnej perspektywie
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 43 (3/2015)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 43 (3/2015)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 47 (3/2016)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 47 (3/2016)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl