ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej 21,00zł

Redaktor: Renata Wielgos-Struck, Małgorzata Bozacka

ISBN: 978-83-7996-323-2

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 196

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21,00 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

Wprowadzenie

 

Część I

Poszukiwanie nowych rozwiązań praktycznych w zakresie organizacji wsparcia i działań terapeutycznych w instytucjach pomocy społecznej

 

Magdalena Łesak-Bulwan

Elementy innowacyjne w działalności terapeutycznej środowiskowych domów samopomocy (na przykładzie ŚDS w Ustrzykach Dolnych)

Sabina Skubisz

Organizacja i funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie miejskiej Przemyśl

Marek Rodziewicz

Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na przykładzie powiatu stalowowolskiego

Monika Struck-Peregończyk

Nowe tendencje w procesie aktywizacji osób starszych w środowisku lokalnym – aktywność społeczna i edukacyjna

Jacek Górak

Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

 

Część II

Pomoc specjalistyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w aspekcie praktycznym

 

Elżbieta Pawliszko

Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia rodzin z dzieckiem autystycznym

Irena Marszałek

Realizacja usługi społecznej dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodziców w ramach projektu „Nasza perspektywa”

Edyta Wójtowicz

Aspekt opiekuńczo-terapeutyczny funkcjonowania DPS dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Starej Wsi

Patrycja Pastuła

Idea wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży w działalności Akademii Przyszłości w Rzeszowie

Anna Mryczko

Wpływ motywacji na kształtowanie drogi zawodowej wychowanków Domów dla Dzieci Dobrawa i Mieszko w Rzeszowie

Agnieszka Wilk

Praktyczna realizacja zadań na rzecz rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych na przykładzie działań MOPS w Krakowie

Noty o autorach

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Złote lata polonistyki lwowskiej (1919-1939)
Złote lata polonistyki lwowskiej (1919-1939)
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1
Linie nieba
Linie nieba
I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia
I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji
Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym
Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl