ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej 21,00zł

Redaktor: Renata Wielgos-Struck, Małgorzata Bozacka

ISBN: 978-83-7996-323-2

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 196

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21,00 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

Wprowadzenie

 

Część I

Poszukiwanie nowych rozwiązań praktycznych w zakresie organizacji wsparcia i działań terapeutycznych w instytucjach pomocy społecznej

 

Magdalena Łesak-Bulwan

Elementy innowacyjne w działalności terapeutycznej środowiskowych domów samopomocy (na przykładzie ŚDS w Ustrzykach Dolnych)

Sabina Skubisz

Organizacja i funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie miejskiej Przemyśl

Marek Rodziewicz

Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na przykładzie powiatu stalowowolskiego

Monika Struck-Peregończyk

Nowe tendencje w procesie aktywizacji osób starszych w środowisku lokalnym – aktywność społeczna i edukacyjna

Jacek Górak

Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

 

Część II

Pomoc specjalistyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w aspekcie praktycznym

 

Elżbieta Pawliszko

Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia rodzin z dzieckiem autystycznym

Irena Marszałek

Realizacja usługi społecznej dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodziców w ramach projektu „Nasza perspektywa”

Edyta Wójtowicz

Aspekt opiekuńczo-terapeutyczny funkcjonowania DPS dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Starej Wsi

Patrycja Pastuła

Idea wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży w działalności Akademii Przyszłości w Rzeszowie

Anna Mryczko

Wpływ motywacji na kształtowanie drogi zawodowej wychowanków Domów dla Dzieci Dobrawa i Mieszko w Rzeszowie

Agnieszka Wilk

Praktyczna realizacja zadań na rzecz rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych na przykładzie działań MOPS w Krakowie

Noty o autorach

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe
Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe
Wartości i idee a polityka
Wartości i idee a polityka
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl