ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 91, Seria Prawnicza, Prawo 18 22,05zł

Redaktor: Renata Świrgoń-Skok

ISSN: 1643-0484

ISSN: 1730-3508

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 218

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 22,05 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Contents

 

ARTYKUŁY

Mária Bujňáková

Zásady a princípy daňového konania

Teresa Curzytek

Zasady prawidłowego zatrudniania kadry urzędniczej

Simona Ferenčíková

Modifikácie trestných sadzieb trestu odňatia slobody

Elżbieta Feret

Specyfika realizacji tzw. samorządowych zadań publicznych

Aleksandra Kogut, Izabela Pączek

Kasacja w prawie polskim i prawie Stanów Zjednoczonych – próba porównania

Krzysztof Kopciuch

Adwokatura polska w okresie rozbiorów (uwagi historycznoprawne)

Anna Marcisz-Dynia

Rola pytań prawnych w pośrednim dostępie obywateli Unii Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu

Grzegorz Maroń

Odwołania do Pisma Świętego w orzeczeniach sądów USA

Marcin Pączek

Prawnomiędzynarodowe podstawy działania sił koalicyjnych przeciwko Państwu Islamskiemu na terytorium Syrii

Karin Prievozníková

Niektoré aspekty historického vývoja nepriamych daní s akcentom na daň z pridanej hodnoty na Slovensku

 

RECENZJE

Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zielinski

Kilka uwag polemicznych w sprawie Logiki dla prawników Władysława Woltera w trzydziestopięciolecie ostatniego wydania (W. Wolter i M. Lipczyńska, Elementy logiki. Wykład dla prawników, wyd. 3, Warszawa–Wrocław: PWN 1980, ss. 280)

 

SPRAWOZDANIA

Łukasz Mroczyński-Szmaj

Sprawzodanie z IV euroregionalnej konferencji naukowej „Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska – między teorią a praktyką” (Rzeszów, 15 stycznia 2016 r.)

Robert Bielaszka

Sprawozdanie z Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

 

Afiliacje

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2016.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl