ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Rok 1989. Nowy początek dla państw Europy środkowo-wschodniej 18,90zł

Redakcja naukowa:  Edyta Czop, Katarzyna Stukus, Daniel Haník

ISBN: 978-83-7996-344-7

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 166

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

I.                   PRZEMIANY USTROJOWO-PRAWNE

II.                 

Andrzej Król, Przywrócenie Senatu jako drugiej izby parlamentu w trakcie przemian ustrojowych w Polsce w 1989 r

Monika Niezgoda, Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce wobec przemian ustrojowych

Iwona Golec, Notariusz – geneza, ewolucja i perspektywy rozwoju w zawodzie zaufania publicznego

Krzysztof Puzio, Reforma systemu opodatkowania dochodów osobistych w Polsce z perspektywy ponad dwudziestu lat obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bartosz Romowicz, Transformacja ustrojowa a zadłużenie gmin w latach 1990–1998

Bogusław Sowa, Organizacyjno-prawne aspekty przywrócenia oraz kształtowania się samorządu terytorialnego w strukturze administracyjnej Państwa w latach 1990–2000

 

II. SPOŁECZNO-KULTURALNY ASPEKT 1989 ROKU

 

Марія Процюк, Публічна дипломатія як форма „м'якої сили” в зовнішній політиці держави: теоретичний аспект

Юлія Червенюк, Польський „м'який вплив” на українське суспільство

Štefánia Kováčová, Rok 1989 a formovanie politicko-občianskej organizácie Národné hnutie Ukrajiny

Luciána Hoptová, Vývoj v Bielorusku v rokoch 1989–1991

Edyta Czop, Mobilność zewnętrzna ludności polskiej przed i po 1989 roku

Ewelina Klimczak, „Historię piszą zwycięzcy” – pamięć historyczna i nauczanie historii w wolnej Polsce (raport z badań)

Jolanta Ślęzak-Gotkowska, Wojna, rewolucja, 6 kryzysów (...) i tylko jedno ludzkie życie – karykatura polska o sytuacji w kraju w 1989 r. na przykładzie czasopism „Szpilki” i„Karuzela”

 

III. SYTUACJA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, RELIGIJNYCH I ETNICZNYCH

 

Wioleta Michnal, Kwestia łemkowska w pierwszych latach transformacji ustrojowej w Polsce

Марина Хомич, Культурно-релігійне життя православних українців на території східної Польщі у 80-ті роки XX століття (на прикладі єпархії перемишльської-

новосондецький і любельсько-холмської)

Вадим Задунайський, Роль козацького фактору у виникненні незалежної України

(1989–1991)

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie
Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie
Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe
Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Wartości i idee a polityka
Wartości i idee a polityka
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl