ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne »
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji 19,95zł

Autor: Lidia Perenc

ISBN: ISBN 978-83-7996-350-8

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 180

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 19,95 (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I. Teoretyczny kontekst problematyki pracy

1. Charakterystyka okresu wczesnej dorosłości

2. Przekonania zdrowotne a zachowanie

3. Postawy i ich regulacyjna rola

ROZDZIAŁ II. Metodologiczne założenia badań własnych

1. Koncepcyjny zarys problemu badawczego

2. Opis zastosowanych metod i narzędzi badawczych

3. Charakterystyka badanych osób

ROZDZIAŁ III. Wyniki badań

1. Postawy badanych wobec szczepień

2. Wyniki Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ)

3. Wyniki Wielowymiarowej Skali Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC)

4. Analiza zależności między najważniejszymi zmiennymi

5. Weryfikacja hipotez

6. Ograniczenia związane z przeprowadzonymi badaniami

ROZDZIAŁ IV. Dyskusja i wnioski

Bibliografia

Streszczenie

Summary

Spis tabel

Spis rycin

Aneks

 

 

 

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu styczeń 2017r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl