ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Muzykologia »
Musica Galiciana, t. 3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich 2,10zł

Redaktor: Leszek Mazepa

ISBN: 83-87288-73-X
Rok wydania: 1999
Format: B5
Liczba stron: 356
Cena: 2,10 zł !

 

Spis treści: Od redaktora; Маpія Захайкевич (Kijów) – Каrрассу górale Ю. Коженьовського в контексті композиторської творчостi М. Вербицького, музично-театральної та пісенної культури Галичини; Tadeusz Przybylski (Kraków) – Społeczna aktywność muzyczna w Krakowie w okresie zaboru austriackiego (1846–1918); Олександр Зелінський (Lwów) – Перший галицько-український гимн та “невідомий” твiр Михайла Вербицького; Urszula Buda (Rzeszów) – Początki kształcenia muzycznego w Przemyślu (do XIX wieku); Лідія Мельник (Lwów) – Концертне життя Львова 1824–1840 рр. у дзеркалі часопису “Мnemosyne”; Teresa Mazepa (Rzeszów) – Teatr lwowski za dyrekcji Wojciecha Bogusławskiego w latach 1795–1799 (zagadnienia repertuaru muzycznego); Tadeusz Maciejewski (Warszawa) – Notatki z przeszłości muzycznej benedyktynek przemyskich; Leszek Mazepa (Rzeszów) – Towarzystwo św. Cecylii we Lwowie (1826–1829); Tadeusz Maciejewski (Warszawa) – Kilka uwag o muzyce i muzykach z klasztoru oo. Karmelitów Trzewiczkowych w Trembowli; Любов Серганюк (Iwano-Frankowsk) – 3 історії вивчення церковної музики Галичини; Wiktor Łyjak (Warszawa) – Organy w kościołach franciszkanów konwentualnych na terenie Galicji; Дмитро Колбін (Lwów) – Виступи Ференца Ліста у Львові; Andrzej Meissner (Rzeszów) – Nauczyciele muzyki w galicyjskich zakładach kształcenia nauczycieli w latach 1871–1918; Ольга Осадца (Lwów) – Українська музика в репертуарі польських видавців ХIХ - поч. XX ст.; Люба Кияновська (Lwów) – Стиль сецесії в українській музиці першої третини 20-го сторіччя; Орест Яцків (Drohobycz) – Євсевій Мандичевський – музикознавець, композитор, педагог; Jerzy Skarbowski (Rzeszów) – Koncert K. Szymanowskiego we Lwowie i Krakowie; Наталія Толошняк (Iwano-Frankowsk) – Борис Кудрик у контексті галицької музичної культури; Тамара Гнатів (Kijów) – Солоспіви Д. Січинського в контексті европейської камерно-вокальної лірики XIX – початку XX ст.; Maria Sołtys (Warszawa) – Oratoria Mieczysława Sołtysa; Жанна Зваричук (Iwano-Frankowsk) – Творча постать Йосифа Кишакевича; Наталія Кашкадамова; Вікторія Бобицька (Lwów) – Українська піаністка Любка Колесса в рецензіях польської преси; Olga Popowicz (Rzeszów) – Z dziejów teatru ukraińskiego w Przemyślu; Ewa Nidecka (Rzeszów) – Z badań nad twórczością wczesnego okresu Romana Simowicza; Władysław Skwirut (Rzeszów) – Nie publikowane polskie pieśni ludowe z terenów Galicji Wschodniej, zanotowane w latach 1871–1876; Jerzy Potoczny (Rzeszów) – Nauczanie śpiewu i muzyki w seminariach Galicji doby konstytucyjnej.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Musica Galiciana, t. 15: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 15: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  5
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5
Prace Humanistyczne, nr 7
Prace Humanistyczne, nr 7
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr    21, Seria Filologiczna, Historia Literatury  2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 21, Seria Filologiczna, Historia Literatury 2
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl