ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim 32,55zł

Autor: Barbara Marek-Zborowska

ISBN: 978-83-7996-349-2

Rok wydania:  2016

Liczba stron: 372

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 32,55 zł (z VAT)

 

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Awans, kariera i sukces

1. Wybrane problemy badań ruchliwości społecznej

2. Przebieg życia ludzkiego jako przedmiot badań socjologicznych

3. Kariera

4. Sukces jako miernik osiągnięć jednostki

ROZDZIAŁ II. Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet: paradoksy i kontrowersje

1. Być kobietą we współczesnej Polsce. Między sferą prywatną i publiczną

2. Pozycja społeczno-zawodowa kobiet

3. Kariera a praca naukowa kobiet

4. Specyfika karier menedżerskich i ich dylematy

5. Przedsiębiorczość kobiet – możliwości i ograniczenia

6. Udział kobiet w życiu politycznym

ROZDZIAŁ III. Charakterystyka procedur badawczych

1. Problematyka i cel badań

2. Stosowane metody i techniki badawcze

3. Dobór próby

4. Organizacja i przebieg badań

5. Podstawowe cechy badanych kobiet

ROZDZIAŁ IV. Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w województwie podkarpackim

1. Kobiety w województwie podkarpackim – stan ilościowy i struktura wieku

2. Aktywność zawodowa kobiet: podstawowe charakterystyki

3. Aktywność społeczno-polityczna kobiet

ROZDZIAŁ V. Kobiety sukcesu. Analiza wybranych obszarów aktywności kobiet (w świetle badań jakościowych)

1. Kapitał kulturowy – rodzina, tradycje, pochodzenie

2. Kariery kobiet sukcesu w świetle badań jakościowych

3. Sukces życiowy

4. Równe szanse czy „szklany sufit”?

ROZDZIAŁ VI. Aktywność zawodowa kobiet z województwa podkarpackiego. Nowe role – nowe wyzwania ?

1. Dziedziczenie i wybór. Rola rodziny pochodzenia

2. Kariery zawodowe kobiet w świetle badan ilościowych

3. Aktywność społeczno-polityczna kobiet

ROZDZIAŁ VII. Sukces. Ambicje. Porażki

1. Wartości i cele życiowe

2. Wartość pracy w świadomości badanych

3. Czynniki decydujące o powodzeniu w życiu

ROZDZIAŁ VIII. Rodzina – hamulec czy stymulator ?

1. Modele rodziny

2. Kariera zawodowa a macierzyństwo

3. Strategie kobiet

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Aneks 

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych
Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych
Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii. Skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego
Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii. Skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego
Obszary polonistyki 4. Obrazy młodości i starości w języku, literaturze i kulturze
Obszary polonistyki 4. Obrazy młodości i starości w języku, literaturze i kulturze
Głos-Język-Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi
Głos-Język-Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi
Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku
Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku
Aktywni seniorzy. Obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej
Aktywni seniorzy. Obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9
Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, wyd. 2
Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, wyd. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl