ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim 32,55zł

Autor: Barbara Marek-Zborowska

ISBN: 978-83-7996-349-2

Rok wydania:  2016

Liczba stron: 372

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 32,55 zł (z VAT)

 

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Awans, kariera i sukces

1. Wybrane problemy badań ruchliwości społecznej

2. Przebieg życia ludzkiego jako przedmiot badań socjologicznych

3. Kariera

4. Sukces jako miernik osiągnięć jednostki

ROZDZIAŁ II. Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet: paradoksy i kontrowersje

1. Być kobietą we współczesnej Polsce. Między sferą prywatną i publiczną

2. Pozycja społeczno-zawodowa kobiet

3. Kariera a praca naukowa kobiet

4. Specyfika karier menedżerskich i ich dylematy

5. Przedsiębiorczość kobiet – możliwości i ograniczenia

6. Udział kobiet w życiu politycznym

ROZDZIAŁ III. Charakterystyka procedur badawczych

1. Problematyka i cel badań

2. Stosowane metody i techniki badawcze

3. Dobór próby

4. Organizacja i przebieg badań

5. Podstawowe cechy badanych kobiet

ROZDZIAŁ IV. Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w województwie podkarpackim

1. Kobiety w województwie podkarpackim – stan ilościowy i struktura wieku

2. Aktywność zawodowa kobiet: podstawowe charakterystyki

3. Aktywność społeczno-polityczna kobiet

ROZDZIAŁ V. Kobiety sukcesu. Analiza wybranych obszarów aktywności kobiet (w świetle badań jakościowych)

1. Kapitał kulturowy – rodzina, tradycje, pochodzenie

2. Kariery kobiet sukcesu w świetle badań jakościowych

3. Sukces życiowy

4. Równe szanse czy „szklany sufit”?

ROZDZIAŁ VI. Aktywność zawodowa kobiet z województwa podkarpackiego. Nowe role – nowe wyzwania ?

1. Dziedziczenie i wybór. Rola rodziny pochodzenia

2. Kariery zawodowe kobiet w świetle badan ilościowych

3. Aktywność społeczno-polityczna kobiet

ROZDZIAŁ VII. Sukces. Ambicje. Porażki

1. Wartości i cele życiowe

2. Wartość pracy w świadomości badanych

3. Czynniki decydujące o powodzeniu w życiu

ROZDZIAŁ VIII. Rodzina – hamulec czy stymulator ?

1. Modele rodziny

2. Kariera zawodowa a macierzyństwo

3. Strategie kobiet

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Aneks 

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji
Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe
Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl