ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Wsparcie rodziny we współczesnej Polsce. Wybrane aspekty 15,75zł

Redaktor naukowy: Wiesława Walc

ISBN: 978-83-7996-360-7

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 128

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: … zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wstęp

Marlena Stradomska, Karolina Zoszak

XXI-wieczna rodzina, czyli o formach wsparcia dla współczesnych rodziców

Magdalena Gadamska

Wychowanie przez rodzeństwo. Formy wsparcia w obliczu parentyfikacji w percepcji przyszłych pedagogów

Karolina Walocha

To nie jest eureka – to tylko mężczyzna i kobieta. Czyli rzecz o diadzie asystenckiej

Małgorzata Bąk

Formy wsparcia rodzin zastępczych na przykładzie działań podejmowanych przez Zespół do spraw Organizacji Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Jolanta Milewska

Reforma systemu wsparcia rodziny w Polsce z perspektywy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie

Jonasz Wethacz

Partnerki mężczyzn z zespołem Aspergera jako ofiary przemocy w aspekcie interwencji kryzysowej

Mateusz Szafrański

Wsparcie przez rodzinę pracującej osoby z niepełnosprawnością

Anna Nowak

Rola ojca w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Wolano

Wsparcie dziecka z autyzmem i jego rodziny

Iwona Karnas, Katarzyna Karaś

Wsparcie rodziny z dzieckiem autystycznym

Marzena Fitał, Joanna Kluczniak

Formy wsparcia dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin na przykładzie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli

Bartłomiej Juda

Narodowy program in vitro jako metoda wsparcia rodziny w opinii studentów medycyny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Informacje o autorach

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2017.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl