ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Podstawowe elementy metodyki prognostycznej. Przykłady z rozwiązaniami 14,70zł

Autor: Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar

ISBN: 978-83-7996-355-3

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 136

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 14,70 zł (z VAT)

 

na magazynie 7 egz.

 

Podręcznik poświęcony jest elementarnym metodom prognozowania zjawisk. Ich istota pokazana została na empirycznych przykładach zaczerpniętych ze sfery gospodarczej, ekonomicznej i społecznej. Metody i techniki ekonometryczno-prognostyczne zaprezentowane w opracowaniu umożliwiają Czytelnikowi zdobycie umiejętności samodzielnego prognozowania zjawisk.

Zawarty w podręczniku materiał oraz przystępny sposób ujęcia rozpatrywanych zagadnień pozwalają przypuszczać, że będzie on przydatny nie tylko studentom wydziałów ekonomicznych, ale także szerokiemu gronu praktyków prowadzących analizy statystyczno-prognostyczne.

Ze Wstępu

 

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

 

ROZDZIAŁ 1. DEKOMPOZYCJA SZEREGU CZASOWEGO

1.1. Definicja i składowe szeregu czasowego

1.2. Pomiar dynamiki zjawiska

1.3. Obliczanie podstawowych statystyk opisowych

 

ROZDZIAŁ 2. ADAPTACYJNE METODY PROGNOZOWANIA

2.1. Podstawowe pojęcia prognostyczne

2.2. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych

2.2.1. Weryfikacja prognoz (błędy prognoz ex post)

2.2.2. Metody naiwne

2.2.3. Metody średniej ruchomej prostej i średniej ruchomej ważonej

2.2.4. Prosty model wygładzania wykładniczego (model Browna)

2.2.5. Liniowy model wygładzania wykładniczego (model Holta)

2.2.6. Metoda wygładzania wykładniczego dla wahań sezonowych – model Wintersa

 

ROZDZIAŁ 3. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELI TENDENCJI ROZWOJOWEJ

3.1. Liniowa funkcja trendu

3.2. Wielomianowa funkcja trendu

3.3. Wykładnicza funkcja trendu

 

ROZDZIAŁ 4. MODELE PROGNOSTYCZNE SZEREGÓW CZASOWYCH Z WAHANIAMI SEZONOWYMI

4.1. Metoda wskaźników sezonowości

4.2. Metoda ze zmiennymi dychotomicznymi (model Kleina)

 

LITERATURA

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2017.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl