ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Wartości i idee a polityka 23,10zł

Redakcja: Katarzyna M. Cwynar

ISBN: 978-83-7996-361-4

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 260

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 23,10 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Table of Contents

 

Słowo wstępne

 

I. WARTOŚCI I POLITYKA

 

Andrzej L. Zachariasz

Wartości i interesy a polityka

 

Katarzyna M. Cwynar

Filozofia polityki a praktyka polityczna

 

Cezary Mordka

Potrzeby alterocentryczne a problem władzy, statusu i dominacji

 

Ян Чайковский

Проблема свободы воли в современных натуралистических концепциях

 

Андрей Г. Мясников

«Материнская вертикаль» в структуре матрицы русского традиционного

сознания

 

Dušan Mitický

Občianska spoločnosť a demokracia

 

Арсений Д. Куманьков

Философия войны в обществе лишённом этики

 

Анастасия А. Коковкина

Основания и проблемы межкультурного взаимодействия

 

Mária Igazová, Jana Gašparovičová

Vplyv vzdelávania na etické a morálne hodnoty mladých ľudí

 

Елена H. Билык

Художественные традиции слобожанщины в процессе инкультурации

иностранных студентов

 

Любовь Д. Божко

Туризм и проблемы идентичности

 

Світлана М. Повторева

Гендерна проблематика в українському гуманітарному дискурсі: мето-

дологічний аспект

 

II. Z DZIEJÓW IDEI POLITYCZNYCH

 

Przemysław Paczkowski

„Filozof na tronie”. Polityczne aspiracje filozofii w antyku

 

Marcin Subczak

„Polityka dobra” w filozofii Platona. Analiza przesłanek działalności politycznej

filozofa na podstawie dialogu Państwo

 

Antoni Krawczyk

Pozytywne zasady współżycia społecznego w Rosji według poglądów Pawła

Piaseckiego i Szymona Starowolskiego

 

Przemysław Chmielecki

Refleksja nad wolnością na uniwersytecie w obliczu Traktatu teologiczno-

-politycznego Barucha Spinozy

 

Peter Kyslan

Skrytá kultúra v Kantovej etike

 

Sandra Zákutná

Aktívne občianstvo vo filozofii Immanuela Kanta a Adama Fergusona

 

Krzysztof Bochenek

Kryzys wartości w ujęciu neotomizmu polskiego okresu międzywojnia

 

Paweł Nierodka

Etyka interesu w świetle koncepcji eutyfroniki Józefa Bańki

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji
Podmiotowe determinanty postaw młodych dorosłych wobec immunizacji
Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe
Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl