ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Muzykologia »
Musica Galiciana, t. 5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich 2,10zł

Redaktor: Leszek Mazepa

 

ISBN: 83-7262-049-0

Rok wydania: 2000

Format: B5

Liczba stron: 340

Cena: 2,10 zł !

 Na treść piątego tomu edycji “Musica Galiciana” składają się materiały będące pokłosiem V Międzynarodowej Sesji Naukowej pod tym samym tytułem. Publikacja zamieszcza artykuły w języku polskim i ukraińskim.
Spis treści: Od redaktora: Юрій Ясіновський (Lwów) – Музична культура галицько-волинського князівства; Tadeusz Maciejewski (Warszawa) – Muzycy karmeliccy z lwowskiego Conventus Major; Юрій Медведик – 3 історії створення та побутування двох східногалицьких іконославильних кантів 20-х років XVIII століття; Тереса Мазепа (Lwów-Rzeszów) – Історичні передумови виникнення театру у Львові; Тамара Гнатів (Kijów) – Адальберт Гіровец і його "Агнес Сорель" (з репертуару львівського музичного театру); Leszek Mazepa (Rzeszów) – Życie muzyczne Lwowa od końca XVIII st. do utworzenia Towarzystwa św. Cecylii w 1826 r. – Część I. Okres działalności J. Elsnera i K. Lipińskiego; Люба Кияновська (Lwów) – Діяльність німецьких, австрійських та чеських музикантів в Галичині у XIX ст.; Szczepan Gliniak (Rzeszów) – Szkoły muzyczne w Przemyślu (1878–1939), Tadeusz Przybylski (Kraków) – Księżna Marcelina Czartoryska – animatorka życia koncertowego Krakowa w II poł. XIX wieku; Szczepan Gliniak (Rzeszów) – Szkoły organistowskie a kształcenie muzyczne w Przemyślu w okresie 1867–1918 r.; Danuta Susuł (Kraków) – Krakowski muzyczny ruch wydawniczy na przełomie XIX i XX wieku, Szczepan Gliniak (Rzeszów) – Kształcenie młodzieży w Szkole Muzycznej przy Towarzystwie Muzycznym w Przemyślu w latach 1873–1902; Marzena Lubowiecka (Rzeszów) – Wykonawstwo kameralne w Galicyjskim Towarzystwie Muzycznym w drugiej połowie XIX w. za dyrekcji artystycznej Rudolfa Schwarza; Марія Ярко (Drohobycz) – Ідея етнонаціональної ідентифікації української музичної культури Галичини першої половини XX століття; Дмитро Колбін (Lwów) – Концертні виступи у Львові видатних іспанських митців; Андрій Карпяк (Lwów) – Вихідці зі Львова – Франц та Карл Допплери – видатні европейські музиканти; Андрій Карпяк (Lwów) – Знаменитий львівський флейтист першої половини XIX століття; Яким Горак (Lwów) – Ігнацій Гунєвич і формування Анатоля Вахнянина як музиканта (до історії українсько-польських взаємин); Ярема Якубяк – Станіслав Людкевич і Ян Ґалль; Лілія Шевчук-Назар (Lwów) – розвиток української музичної освіти та виховання в Галичині першої половини XX століття; Олександр Козаренко (Lwów) – Від модернізму до постмодернізму (парадигма розвитку галицької музики XX ст.); Krystyna Juszyńska (Łódź) – Józef Hofmann w Krakowie; Наталія Толошняк, Софія Маковійчук (Iwano-Frankowsk) – Камерно-вокальна творчість Я. Й. Лопатинського; Наталія Кашкадамова (Lwów) – Едвард Штоєрман – австрійський та американський піаніст з Галичини; Наталія Костюк (Iwano-Frankowsk) – Неотенденції в камерно-фортепіанній творчості Нестора Нижанківського; Jerzy Skarbowski (Rzeszów) – Helena Ottawowa – pianistka lwowska; Ewa Nidecka (Rzeszów) – Twórczość Witolda Friemanna (1888–1977) w okresie lwowskim; Сергій Шнерх, Ірина Довгалюк (Lwów) – Боян дрогобицької землі (до 100-річчя з дня народження та 50-річчя з дня смерті отця Северина Сапруна); Maria Sołtys (Warszawa) – Muzyka sceniczna A. Sołtysa do sztuki J. S. Petry’ego “Lwie serca” w kontekście historycznym i kulturowym; Ольга Попович (Przemyśl-Rzeszów) – Музична діяльність українських шкіл у міжвoєнному Перемишлі (1919–1939); Włodzimierz Pigła (Warszawa) – Rękopisy muzyczne Biblioteki Narodowej w Warszawie – charakterystyka ze szczególnym uwzględnieniem kompozytorów regionu Galicji.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Musica Galiciana, t. 15: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 15: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr    21, Seria Filologiczna, Historia Literatury  2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 21, Seria Filologiczna, Historia Literatury 2
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  5
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5
Prace Humanistyczne, nr 7
Prace Humanistyczne, nr 7
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl