ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Językoznawstwo »
Głos-Język-Komunikacja 3 21,00zł

Redaktor: Agnieszka Myszka, Ewa Oronowicz-Kida
ISBN: 978-83-7996-359-1

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 234

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21,00 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

Od redakcji

CZĘŚĆ I

ROZPRAWY

 

Ewa Oronowicz-Kida, Unifikacja kulturowa w języku mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny (na przykładzie nazw własnych)

 

Ewa Kazanecka, Diagnostyka i postępowanie w zaburzeniach głosu

 

Agnieszka Płusajska-Otto, Świadomość ciała i emocji w posługiwaniu się głosem

 

Aneta Domagała, „Księga życia” sposobem stymulowania osób starszych z otępieniem – w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i w sferze zachowań

 

Wanda Kostecka, Anna Kostecka, Logopedyczno-psychologiczne podejście do kompleksowej rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona

 

Katarzyna Ita Bieńkowska, Joanna Kuśmierczyk-Kubiak, Agnieszka Woźniak, Wpływ niedosłuchu na możliwość porozumiewania się w wieku senioralnym – propozycja modelu terapii

 

CZĘŚĆ II

STUDIA PRZYPADKÓW LOGOPEDYCZNYCH

 

Aneta Lew-Koralewicz, Terapia neurologopedyczna dziecka z zespołem Lennoxa-Gastauta – studium przypadku

 

Bernadeta Żelazko, Izabela Marczykowska, Dyzartryczne zaburzenia mowy u pacjentki z chorobą Parkinsona

 

Dorota Kopeć, Wanda Kostecka, Diagnoza i program terapii logopedycznej osoby dorosłej jąkającej się w ujęciu interdyscyplinarnym

 

Anna Kostecka, Diagnoza i terapia logopedyczna osoby dorosłej z postlingwalnym ubyt-kiem słuchu

 

CZĘŚĆ III

GLOTTODYDAKTYKA

 

Agnieszka Gerula, Monika Ochałek, Edyta Żuczek, Na dobry początek – scenariusz zajęć do nauki języka polskiego jako obcego dla poziomu A1

 

Magdalena Drzał, Małgorzata Kazanowska, Paulina Paluch, Izabela Kopała, Co to jest? Jakie to jest? Ile tego jest? Scenariusz zajęć języka polskiego dla obcokrajowców dla poziomu A1

 

Dobrawa Kulka, Cześć, Marysiu! Powiedz mi: jaka jesteś? Scenariusz lekcji języka pol-skiego jako obcego – poziom A1

 

Barbara Januszkiewicz, Legenda a historia. Dlaczego Polacy nie lubią Konrada Mazo-wieckiego? Scenariusze lekcji historii Polski dla obcokrajowców

 

CZĘŚĆ IV

VARIA

 

Ewa Żytka-Rydosz, Zintegrowana skala rozwoju jako narzędzie służące do przesiewowych badań słuchu u dzieci zdrowych w wieku od 12. do 24. miesiąca życia

 

Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska, Sprawozdanie z obrad V Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej „Funkcjonowanie społecz-ne dzieci z problemami komunikacyjnymi”, Rzeszów, 9–10 kwietnia 2016 roku

 

Noty o autorach

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Głos-Język-Komunikacja 2
Głos-Język-Komunikacja 2
Głos-Język-Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi
Głos-Język-Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi
Dydaktyka Polonistyczna nr 2(11)/2016
Dydaktyka Polonistyczna nr 2(11)/2016
Leksykalno-pragmatyczne wykładniki aprobaty jako aktu mowy (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego)
Leksykalno-pragmatyczne wykładniki aprobaty jako aktu mowy (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego)
Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku
Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Technologiczne aspekty rolnictwa
Technologiczne aspekty rolnictwa
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl