ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej 28,35zł

Redaktor naukowy: Jan Pisuliński

ISBN: 978-83-7996-306-5

ISSN: 1689-5002

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 290

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 28,35 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Andrzej Król (Rzeszów), Zagadnienia polityki zagranicznej Rzeczypospolitej na forum sejmi-ku halickiego w II połowie XVII w.

Adam Lisek (Chorzów), Ku pacyfikacji. Rozpad obozu stanisławowskiego na Litwie w okresie wojny o tron polski w latach 1735–1736

Tomasz Pomykacz (Przemyśl), Koncepcje organizacji Austrii w obradach Wzmocnionej Rady Państwa w 1860 r.

Makoto Hayasaka (Tokio), Orientacja państwowa w świadomości historyków polskich w procesie kształtowania nowoczesnego narodu. Próba analizy porównawczej

Ірина Глушик (Львів), „Через працю до правди”: наукові студії польських і українських студентів в історичному семінарі Ксаверія Ліске

Ryszard Tomczyk (Szczecin), Ukraiński ruch narodowy w Galicji Wschodniej w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej. Aspekty polityczne i militarne

Patryk Olbert (Rzeszów), Łemkowska chyża w świetle literatury naukowej oraz materiałów archiwalnych i ekspozycji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Олег Разиграєв (Łuck), Організація політичної поліції в Східній Галичині у міжвоєнний період

Тетяна Самсонюк, Володимир Трофимович (Острог), Розбудова польського підпільного руху на Рівненщині (1939–1940 рр.) (за документами з архівів України)

Adrian Karolak (Łódź), Organizacja rozgłośni i wytyczne dla propagandy radiowej w ZSRS w latach 1941–1944

Arkadiusz Machniak (Przeworsk), Metodyka pracy operacyjnej oficera obiektowego Informa-cji Wojska Polskiego na przykładzie 5. pułku piechoty 3. Dywizji Piechoty

Adrian Uljasz (Rzeszów), Filmowy Faraon. Idea profesora Feliksa Araszkiewicza a dzieło Jerzego Kawalerowicza

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Eugeniusz Koko (Gdańsk), T. Hołówko, Przez dwa fronty. Ze wspomnień emisarjusza poli-tycznego z 1918 roku. Z Warszawy do Kijowa. Wprowadzenie Jan Pisuliński, Rzeszów 2014; T. Hołówko, Przez kraj czerwonego caratu (Przez dwa fronty – cz. II). Z przed-mową Wojciecha Stpiczyńskiego, Rzeszów 2014

Jan Pisuliński (Rzeszów), Ułomny obraz Akcji „Wisła”

Adrian Uljasz (Rzeszów), Wędrówki ze Stanisławem Grodziskim po Galicji

Notki o autorach

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Galicja. Studia i materiały, 3/2017, 200 lat Ossolineum
Galicja. Studia i materiały, 3/2017, 200 lat Ossolineum
Musica Galiciana, t. 15: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 15: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 3, Sacrumi profanum w kulturze
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 3, Sacrumi profanum w kulturze
Polityka i Społeczeństwo 3(14)/2016
Polityka i Społeczeństwo 3(14)/2016
Galicja. Studia i materiały, 2/2016, Filozofia w Galicji
Galicja. Studia i materiały, 2/2016, Filozofia w Galicji
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 49 (1/2017)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 49 (1/2017)
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 48 (4/2016)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 48 (4/2016)
Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl