ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji 27,30zł

Redakcja naukowa: Arkadiusz Luboń,  Joanna Gościńska,  Monika Karpińska

ISBN: 978-83-7996-317-1

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 322

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 27,30 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Słowo wstępne

Część I

LITERACKIE KONTERFEKTY

Agata Rybińska, Jakuba Elsenberga obraz Boga, ludzi i świata – interpretacja Książki do modlitwy dla pożytku niewiast wyznania mojżeszowego

Karolina Mazur, Wpływ kobiecych wzorców osobowych na modele świata przedstawionego w Diable Józefa Ignacego Kraszewskiego

Agnieszka Wojcieszek, Reymontowski Wampir w kontekście biografii autora

Matylda Zatorska, Rzeczpospolita męska? Bohaterki prozy Jacka Komudy

Sylwia Wierzbińska, Sposoby kreowania obrazów społeczeństwa polskiego w twórczości Doroty Masłowskiej

Część II

PISARSKIE TOPOGRAFIE

Anna Kupiszewska, Orientalny świat w oświeceniowej powiastce na przykła-dzie utworów Jana Potockiego i Ignacego Krasickiego

Joanna Gościńska, Metropolia i prowincja w międzywojennej poezji Juliana Przybosia

Anna Marynowska, Bohaterowie sagi Pieśń Lodu i Ognia George’a R.R. Marti-na w miastach i o miastach

 

Część III

WYZWANIA RZECZYWISTOŚCI

Monika Kołodziej, Exodus września 1939 roku w twórczości Wita Tarnaw-skiego

Anna Rój, „Czy wy jecie ludzkie ciała?” Kanibalizm w literaturze

 

Część IV

KULTUROWE DYSKURSY

Małgorzata Andrzejak-Nowara, Miłość na Krymie, czyli Sławomira Mrożka obraz świata w inscenizacji Jerzego Jarockiego

Erwina Dybisz, „Łata to nie podszewka”. O polemice z mitem kresowym w Bożej podszewce Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz

Anna Puzio, Realność zmitologizowana. Kreacja świata w wybranych opowia-daniach Brunona Schulza

Monika Karpińska, Korelacja mitologicznych światów w sadze o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego

 

Część V

TECHNIKI KREACJI

Paulina Biczkowska, Omijając cenzurę – o obrazie PRL-owskiej rzeczywistości w Kamiennych pszczołach Piotra Wojciechowskiego

Tomasz Kasza, Tajemniczość i jej rola w tekstach kultury XIX i XX wieku

Aleksandra Smusz, Opowiadania Brunona Schulza w perspektywie poetyki fragmentu

Amelia Szuba-Wenek, O współpracy czytelnika z autorem na przykładzie opo-wiadania San Salvador Petera Bichsla

Katarzyna Szychowska, W poszukiwaniu podobieństw – relacja między ideali-zacją w Puszczy jodłowej Stefana Żeromskiego a realizmem w Lalce Bolesława Prusa

Indeks osób

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dialog korespondencyjny (1958–1968). Danilewiczowa Maria, Pigoń Stanisław
Dialog korespondencyjny (1958–1968). Danilewiczowa Maria, Pigoń Stanisław
Literackie obrazy świata 2. Deformacje rzeczywistości
Literackie obrazy świata 2. Deformacje rzeczywistości
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia
I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe
Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe
Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku
Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku
Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, studia i szkice
Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, studia i szkice
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 1
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl