ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka 29,40zł

Redaktor naukowy: Alicja Ungeheuer-Gołąb, Urszula Kopeć

ISBN: 978-83-7996-363-8

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 358

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 29,40 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

LITERATURA I SZTUKA

JAKO OBSZARY WAŻNE W EDUKACJI DZIECKA

Grzegorz Leszczyński, Sztuka dla dziecka. Dziecko dla sztuki. Alternatywy i koniunkcje

Alicja Baluch, Semantyka przestrzeni w obrazie poetyckim literatury dla dzieci według Gastona Bachelarda (stopnie edukacji literackiej na podstawie obrazu gmachu Junga)

Barbara Dutkiewicz, Świat przedstawiony i świat uobecniony wobec dziecięcej wyobraźni – w suicie Moja matka gęś Maurice’a Ravela i w jej scenicznej realizacji

Anna Podstawka, Trudne tematy na dziecięcej scenie. Zły pan w reżyserii Simone Thiis w lubelskim Teatrze im. H.Ch. Andersena

Piotr Kołodziej, Słowa i obrazy zwykłe i niezwykłe. O projektowaniu zajęć wspomagających rozwój dziecka

Mateusz Król, Nieheteronormatywność w literaturze dziecięcej

Alicja Ungeheuer-Gołąb, Dziecko wśród sztuk (uwagi z próby badawczej)

 

ŚWIAT DZIECIĘCEJ KSIĄŻKI

KONTEKSTY AKSJOLOGICZNO-SPOŁECZNE

Krystyna Zabawa, Aktywność artystyczna dziecięcych bohaterów w utworach literackich dla młodego odbiorcy

Alicja Mazan-Mazurkiewicz, Książka poetycka jako partytura. Z górki na pazurki Zofii Beszczyńskiej

Bożena Olszewska, W rytmie walca, oberka, kujawiaka... O wierszach tanecznych polskich poetek

Bożena Taras, Językowy wizerunek dziecka w wierszach dla dzieci Marii Konopnickiej

Małgorzata Chrobak, Przewodniki i spacerowniki miejskie w edukacji estetycznej dziecka

Anita Wolanin, Książka autorska dawniej i dziś – obrazowanie autorskie a wrażliwość estetyczna dziecka

Katarzyna Wądolny-Tatar, Synekdocha jako trop wizualny w książkowych ilustracjach dla dzieci (na przykładzie wybranych narracji słowa i obrazu o drugiej wojnie światowej)

Katarzyna Slany, Powrót Śnieżki. Opowieść o jabłku Emmy Donoghue

Urszula Kopeć, Nauczyć wybierania dobra. O wychowaniu ku wartościom na przykładzie lektury Mała księżniczka Frances H. Burnett

 

SZTUKI WIZUALNE, TEATR, TANIEC I MUZYKA

W EDUKACJI DZIECKA

Alina Ostach-Robakowska, Dziecięce rysunki jako współczesne przedłużenie spontanicznej ekspresji wizualnej. Animacja poklatkowa

Anna Steliga, Percepcja – ekspresja – recepcja. Mały Uniwersytet Rzeszowski na Wydziale Sztuki – realizacja celów wychowania plastycznego

Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz, Ekspresja twórcza dzieci inspirowana malarstwem Paula Klee

Kinga Łapot-Dzierwa, Robert Małoszowski, Skąd przychodzimy, kim jesteśmy? Sztuka jako przestrzeń kształtowania świadomości kulturowej dzieci

Elżbieta Chojnowska, Rola Teatru Lalki i Aktora w Łomży w edukacji i wychowaniu dzieci

Bernadeta Kosztyła, Taniec spotkaniem dziecka ze sztuką

Agnieszka Kurkowska, Dziecko w przestrzeni. Wspomaganie doświadczeń percepcyjnych

Kinga Sobieszczańska, Przeżycie – ekspresja – rozumienie. Drama w edukacji

Agata Kucharska-Babula, Muzyka w filmie – uczniowskie odczytania ścieżki dźwiękowej oraz twórcze działania uczniów

OD PRACY Z KSIĄŻKĄ DO TERAPII PRZEZ LITERATURĘ

Barbara Lulek, Rodzina jako sfera pierwszych kontaktów dziecka ze sztuką

Edyta Skoczylas-Krotla, Bedeker literacki dla dzieci jako przewodnik po świecie sztuki sakralnej

Grażyna Lewandowicz-Nosal, Formy pracy z książką w bibliotekach publicznych dla dzieci

Elżbieta Kruszyńska, Książka obrazkowa jako katalizator wartości w literaturze dla młodego odbiorcy na przykładzie książek Iwony Chmielewskiej

Sławomira Pusz, Dziecko jako twórca. Opowiadania tworzone przez dzieci kończące edukację przedszkolną

Marta Chrabąszcz, „Logodydaktyczne” czytanie (i tworzenie) literatury dla dzieci

Wanda Matras-Mastalerz, Multimodalność Expresive Arts Therapy w bajkowym świecie kamishibai

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (dodruk)
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (dodruk)
Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku
Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji
Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim
Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe
Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl