ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 94, Seria Prawnicza, Prawo 19 21,00zł

Redaktor naukowy: Renata Świrgoń-Skok

Redaktor zeszytu: Aneta Kowalczyk

ISSN: 1643-0484

ISSN: 1730-3508

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 208

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21,00 (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

 

Contents

ARTYKUŁY

ADAM DROZDEK

Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa do ustalenia wysokości długu celnego

ELŻBIETA EJANKOWSKA

Zastosowanie actio de peculio z powodu filiae familias w okresie pryncypatu

SIMONA FERENČÍKOVÁ

Základné zásady trestnej zodpovednosti

ANNA JACEK, KATARZYNA OŻÓG

Ochrona karna praw pacjenta

JERZY KUCIŃSKI

System rządów Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 1997 roku (prole-gomena)

ELŻBIETA MAŁECKA

Niewładcze formy działania Prezesa UKE ze szczególnym uwzględnieniem działalno-ści edukacyjno-informacyjnej

GRZEGORZ MAROŃ

Instytucja przysięgi (oath of office) w świetle orzecznictwa sądów USA

PAWEŁ MAZUR

Zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Hauptversammlung) nie-mieckiej spółki akcyjnej (Aktiengesselschaft)

ANNA OPAR

Prawnokarne i kryminalistyczne środki zwalczania zjawiska cyberpedofilii w świetle regulacji zawartych w kodeksie karnym na przykładzie przestępstwa groomingu

MICHAŁ PENO

Demokracja, państwo i prawo – podstawy, wartości i wyzwania

ALEKSANDER WRÓBEL

Instytucja dobrowolnego odstąpienia od popełnienia przestępstwa oraz czynnego żalu w rosyjskim prawie karnym

 

RECENZJE

RADOSŁAW GRABOWSKI

Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa, redakcja naukowa: Anna Materska-Sosnowska, Tomasz Słomka, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2015, ss. 236

SABINA GRABOWSKA

Magdalena Frańczuk, Kompendium techniki legislacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, ss. 108

 

SPRAWOZDANIA

 

ŁUKASZ MROCZYŃSKI-SZMAJ

Sprawozdanie z III Euroregionalnej Konferencji Naukowej „Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej – między teorią a praktyką”

KATARZYNA KŁOSOWSKA-LASEK

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawo administracyjne i administracja wobec współczesnych ryzyk”

BOGDAN JAWORSKI, KONRAD KĘDZIERSKI

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawno-administracyjne i finansowe aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wobec aktualnych problemów migracyjnych”

Afiliacje

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2017.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl