ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Muzykologia »
Musica Galiciana, t. 9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich 3,15zł

Redaktor: Leszek Mazepa

 

ISBN: 93-7338-008-6

Rok wydania: 2005

Format: B5

Liczba stron: 232

Cena: 3,15 zł (z VAT)
Spis treści: Od redaktora; Leszek Mazpa (Rzeszów) – Poprzednicy Akademii Muzycznej we Lwowie; Яким Горак (Львів) – Діяльність Станіслава Людкевича у заснуванні та становленні Вищого музичного інституту в 1903–1921 роках; Teresa Mazepa (Rzeszów) – Lwowskie towarzystwa muzyczne; Joanna Pacan (Lwów–Kraków) – Koło literacko-artystyczne we Lwowie w latach 1880–1914; Ewa Nidecka (Rzeszów) – Tradycja muzyki chóralnej w kontekście twórczości kompozytorów lwowskich; Anna Wypych-Gawrońska (Częstochowa) – Lwowscy śpiewacy w teatrach warszawskich do 1918 roku; Magdalena Dziadek (Cieszyn) – Młoda Polska muzyczna we Lwowie; Оксана Гнатишин (Львів) – Барвінські та М. Лисенко. До історії взаємовідносин; Любов Кияновська (Львів) – Вплив празького середовища на становлення творчої особистості В. Барвінського і М. Колесси; Лідія Ніколаєва (Львів) – Вокальні твори В. Барвінського в контексті національної та європейської культури; Наталія Швець (Львів) – Довершеність духовної самосвідомості – “Фортепіанний квінтет” В. Барвінського; Мирослава Жишкович (Львів) – Основні вокально-педагогічні та морально-етичні принципи професора Валерія Висоцького; Paweł Markuszewski (Warszawa) – Działalność Stefanii Łobaczewskiej we Lwowie; Chrystyna Błażkewycz-Czaplin (Lwów) – Wsewołod Petrowycz Zaderaćkyj i Lwów; Kinga Kiwała (Rzeszów) – Muzyczna realizacja idei sacrum w Te Deum Krzysztofa Pendereckiego; Artur Mykitka (Lwów) – Z historii lwowskiej kameralistyki (Lwowska Orkiestra Kameralna); Jolanta Wąsacz (Rzeszów) – Edukacja muzyczna w gimnazjach Stanisławowa w XIX i na poczatku XX wieku; Ewa Nidecka (Rzeszów) – Polskie czasopiśmiennictwo muzyczne Lwowa pierwszej połowy dwudziestego wieku; Оксана Грабовська (Львів) – Музично-виконавське життя Львова кінця XX – початку XXI століття.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Studia Philologica 2005, Rozprawy i szkice
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr    21, Seria Filologiczna, Historia Literatury  2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 21, Seria Filologiczna, Historia Literatury 2
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  5
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5
Prace Humanistyczne, nr 7
Prace Humanistyczne, nr 7
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Kulturozofia
Kulturozofia
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl