ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Dydaktyka Polonistyczna nr 2(11)/2016 26,25zł

Redaktor: Alicja Jakubowska-Ożóg

ISSN: 2451-0939
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 250
Format: B5
Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

"Dydaktyka Polonistyczna” jest kontynuacją czasopisma "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”

 

Spis treści

 

SZKICE

 

JERZY WINIARSKI

Drogi pamięci Jerzego Włodzimierza Miszteli

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

 

ROMAN MAGRYŚ

Literacki PR Adama Naruszewicza. Refleksje na marginesach monografii Czytanie Naruszewicza

BOGUMIŁA KOPEĆ

Blaski i cienie życia małżeńskiego w utworach komediowych Walentego Gurskiego

DOROTA KARKUT

Gatunki pisarstwa historycznego w odbiorze uczniów szkół ponadgimnazjalnych

AGNIESZKA KANIA

Niewykorzystany potencjał W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza w kontekście kształtowania tożsamości narodowej i kulturowej

MONIKA LACH

Król Maciuś Pierwszy jako homo viator

ANNA JEZIORKOWSKA-POLAKOWSKA

Pod niebem tożsamości życia i śmierci… Jak rozmawiać z uczniami o doświadczeniach z czasów wojny

MIROSŁAW CZARNIK

Nauka o Holokauście czy nauka płynąca z Holokaustu? Kilka uwag nauczyciela polonisty

DOROTA MICHUŁKA

Przełamywanie granic książki dla dziecka. Ostatnie przedstawienie panny Esterki Adama Jaromira jako lektura o czytaniu pamięci

RYSZARD STRZELECKI

Zabawa, teatr i performans w ponowoczesnym świecie

PAWEŁ SPOREK

Polski rock w edukacji aksjologicznej gimnazjalistów. Na przykładzie wybranych utworów Budki Suflera i Lady Pank

RADOSŁAW SZMATOŁA

Tylko dla orłów Briana Geoffreya Huttona. O filmowej adaptacji bestsellera Alistaira MacLeana

ANNA STELIGA

„Nie budujcie mi pomników”. Wizja Świętego Jana Pawła II w sztuce sakralnej 

 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE – PROPOZYCJE DYDAKTYCZNE

 

AGATA KUCHARSKA-BABULA

Jak nauczać pomimo? Rozważania o polskiej szkole w dobie (nieustających) zmian

JOLANTA FISZBAK

O naruszaniu normy językowej w nazewnictwie metodycznym w minionym ćwierćwieczu

BARBARA MISZTAL

Porozumienie bez przemocy jako model komunikowania się prowadzący do budowania relacji międzyludzkich

AGNIESZKA MATWIEJCZUK

Popularyzacja czytelnictwa w szkole. Storytelling (gawędziarstwo), booktalking (opowiadanie o książkach) i głośne czytanie

ALINA CYBULSKA-WAL

Burza mózgów w dydaktyce – (nie)potrzebny chaos

MARZENA BĄK

Nazwy cech człowieka w filmach animowanych a kompetencja językowa dzieci

AGNIESZKA KULIG

Wszystkie lajki Marczuka na lekcji języka polskiego. Propozycja dydaktyczna

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

URSZULA KOPEĆ

Dlaczego i jak integrować słowo z dźwiękiem? Agata Kucharska-Babula, Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej

ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG

Futuryzm nieznany. Krzysztof Jaworski, Kronika polskiego futuryzmu

ELŻBIETA MAZUR

Kanon współczesności i literatura najnowsza. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Głos-Język-Komunikacja 3
Głos-Język-Komunikacja 3
Leksykalno-pragmatyczne wykładniki aprobaty jako aktu mowy (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego)
Leksykalno-pragmatyczne wykładniki aprobaty jako aktu mowy (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl