ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie 26,25zł

Redaktor: Elżbieta Dynia, Lidia Brodowski

ISBN: 978-83-7996-412-3

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 300

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Wstęp

Maciej Piotrowski

Status prawny statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego – wybrane zagadnienia

Lidia Brodowski

Prawo międzynarodowe wobec zagrożeń cybernetycznych dla żeglugi powietrznej

Telesfor Marek Markiewicz

Wojskowe aspekty bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej

Sabina Kubas

Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznych granic Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego

Agnieszka Kunert-Diallo

Kontrola tożsamości w przewozie lotniczym

Ksawery Garapich

Prawnomiędzynarodowe zagadnienia korzystania przez bezzałogowe statki powietrzne z przestrzeni powietrznej

Radosław Fellner

Bezzałogowe statki powietrzne w świetle strategii lotniczej Unii Europejskiej

Magdalena Letun-Łątka

Zarządzanie portem lotniczym w aspekcie procedur antyhałasowych

Paweł Mróz

Uwarunkowania wykorzystania lotnictwa w niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych o dużej skali

Małgorzata Polkowska

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) jako platforma dla współpracy państw w zakresie wykorzystania kosmosu

Eytan Tepper

Global Space Governance: The Crisis and the Search for Innovative Governance Models

Leonard Łukaszuk, Marek Jan Łukaszuk

Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne a relacje: człowiek – technika – prawo (wybrane zagadnienia)

Andrzej Fellner, Katarzyna Chruzik, Adam Mańka

Międzynarodowa metoda PBN niezbędnym elementem ochrony środowiska w transporcie lotniczym

Robert Konieczka

Istota niesprawności technicznej jako przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania związanego z opóźnieniem lotu

Tomasz Balcerzak

Możliwości współczesnej technologii lotniczej w świetle realizacji turystyki kosmicznej

 

Głosy w dyskusji

 

Krzysztof Loga-Sowiński

Podejście komercyjnych firm odszkodowawczych do praw pasażerów lotniczych

Marek Stus

Pasażer na cenzurowanym. Nadużycia przy rezerwacji oraz wykorzystywaniu biletów lotniczych i ich skutki prawne

Zbigniew Mączka

Wyposażenie współczesnego samolotu komunikacji lokalnej w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Agata Kaczyńska

Czy użytkownik bezzałogowego statku powietrznego ma obowiązki związane z systemem zgłaszania zdarzeń lotniczych?

Noty o autorach

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania
Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Technologiczne aspekty rolnictwa
Technologiczne aspekty rolnictwa
Bezpieczeństwo żywności
Bezpieczeństwo żywności
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe
Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy obiektami badań
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy obiektami badań
Res gestae Neptuni filii Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe
Res gestae Neptuni filii Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl