ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2 31,50zł

Redakcja: Sabina Grabowska, Radosław Grabowski
ISBN: 978-83-7996-370-6

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 344

Format: B5
Oprawa: broszurowa
Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Zasady podziału władzy w Chorwacji – Konrad Składowski

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza sądownicza

4. Inne konstytucyjne organy władzy

5. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa

6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 2. Zasady podziału władzy w Rumunii – Sabina Grabowska

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza ustawodawcza

4. Władza wykonawcza

5. Władza sądownicza

6. Inne konstytucyjne organy władzy

Literatura

Rozdział 3. Zasady podziału władzy w Bułgarii – Grzegorz Koksanowicz

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Władza ustawodawcza

3. Władza wykonawcza

4. Władza sądownicza

5. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa

6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 4. Zasady podziału władzy w Słowenii – Sławomir Patyra

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza ustawodawcza

4. Władza wykonawcza

5. Władza sądownicza

6. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa

7. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 5. Zasady podziału władzy w Estonii – Marcin Dąbrowski

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy

4. Władza ustawodawcza

5. Władza wykonawcza

6. Władza sądownicza

7. Inne konstytucyjne organy władzy

8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 6. Zasady podziału władzy na Litwie – Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, Andrius Valuta

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza ustawodawcza

4. Władza wykonawcza

5. Władza sądownicza

6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 7. Zasady podziału władzy na Łotwie – Monika Giżyńska

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa

4. Władza wykonawcza

5. Władza ustawodawcza

6. Władza sądownicza

7. Organy kontroli

8. Kontrola finansów

9. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 8. Zasady podziału władzy na Słowacji – Tomasz Majerčak, Sabina Grabowska

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza ustawodawcza

4. Władza wykonawcza

5. Władza sądownicza

6. Inne konstytucyjne organy władzy

7. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 9. Zasady podziału władzy w Czechach – Jan Filip

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Zasady ustroju politycznego a zasada podziału władzy

3. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

4. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa

5. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 10. Zasady podziału władzy w Andorze – Andrzej Jackiewicz

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Zasady ustroju politycznego a zasada podziału władzy

3. Współksiążęta jako kolegialna głowa państwa

4. Władza wykonawcza

5. Władza ustawodawcza

6. Władza sądownicza

7. Organy kontroli

8. Kontrola finansów

9. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 11. Zasady podziału władzy w Rosji – Jacek Zaleśny

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy

4. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa

5. Prezydent i inne ograny państwa

6. Prezydent a pionowy podział władzy

7. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 12. Zasady podziału władzy w Bośni i Hercegowinie – Krzysztof Krysieniel

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Wertykalny podział władzy

4. Funkcjonalny podział władzy

5. Władza wykonawcza

6. Władza ustawodawcza

7. Władza sądownicza

Literatura

Rozdział 13. Zasady podziału władzy w Mołdawii – Antoni Rost

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Specyfika ustroju Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej

3. Organizacja władzy w Autonomicznym Terytorium Gagauzji

4. Przekształcenia ustrojowe lat 1994–2000

5. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

6. Władza ustawodawcza

7. Władza wykonawcza

8. Władza sądownicza

9. Organy kontroli

10. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 14. Zasady podziału władzy na Ukrainie – Krzysztof Eckhardt

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Pozycja Prezydenta w systemie podziału władzy

4. Zasada podziału władzy w aktualnej fazie przemian ustrojowych

Literatura

Rozdział 15. Zasady podziału władzy w Białorusi – Grzegorz Kryszeń

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Formalny podział władzy a dominacja Prezydenta Republiki Białoruś w systemie organów państwowych

3. Ogólna pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Białoruś

4. Prezydent a władza ustawodawcza

5. Prezydent a rząd – władza wykonawcza

6. Prezydent a władza sądownicza

7. Prezydent a organy kontrolne

8. Inne uprawnienia Prezydenta

9. Pozycja prawnoustrojowa Administracji Prezydenta Republiki Białoruś

Literatura

Rozdział 16. Zasady podziału władzy w Polsce – Radosław Grabowski

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza ustawodawcza

4. Władza wykonawcza

5. Władza sądownicza

6. Organy kontroli

7. Inne konstytucyjne organy władzy

8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 17. Zasady podziału władzy w Albanii – Wojciech Mojski

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza ustawodawcza

4. Władza wykonawcza

5. Władza sądownicza

6. Inne konstytucyjne organy władzy

7. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 18. Zasady podziału władzy w Finlandii – Agnieszka Gajda

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy

3. Władza ustawodawcza

4. Władza wykonawcza

5. Władza sądownicza

6. Organy kontroli

7. Autonomia Wysp Alandzkich

8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 19. Zasady podziału władzy w Szwajcarii – Joanna Juchniewicz

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza ustawodawcza

4. Władza wykonawcza

5. Władza sądownicza

6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 20. Zasady podziału władzy w Macedonii – Krzysztof Wygoda

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Współpraca Prezydenta z innymi organami władzy

4. Inne konstytucyjne organy władzy

5. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 21. Zasady podziału władzy w Watykanie – Renata Świrgoń-Skok

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy

3. Władza wykonawcza

4. Władza ustawodawcza

5. Władza sądownicza

6. Organy kontroli

7. Kontrola finansów

8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 22. Zasady podziału władzy w Serbii – Jacek Wojnicki

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Władza ustawodawcza

4. Władza wykonawcza

5. Władza sądownicza

6. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 23. Zasady podziału władzy w Czarnogórze – Anna Surówka-Pasek

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy

3. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

4. Władza ustawodawcza

5. Władza wykonawcza

6. Władza sądownicza

7. Inne konstytucyjne organy władzy

8. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

Rozdział 24. Zasady podziału władzy na Węgrzech – Ivan Halász, Radosław Grabowski

1. Wprowadzenie – tradycje ustrojowe

2. Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władzy

3. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy

4. Formalnoprawne ujęcie zasady podziału władzy a praktyka ustrojowa

5. Władza wykonawcza

6. Władza ustawodawcza

7. Władza sądownicza

8. Organy kontroli

9. Kontrola finansów

10. Rezultaty przyjętej koncepcji w zakresie podziału władzy

Literatura

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa
Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl