ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki o sztuce »
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9 26,25zł

Redaktor: Grażyna Ryba

ISSN: 1689-5010

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 136

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

CONTENTS

Wprowadzenie Introduction

 

STUDIA / STUDIES

Renata Rogozińska

Natura jako miejsce poznania teologicznego.

 Nature as the locus of theological cognition

 

Michał Haake

Metafizyka — symbol—pejzaż.

Przyczynek do badań nad obrazami Caspara Davida Friedricha z motywem ruiny

Metaphysics — symbol — landscape.

On the motif of ruins in Caspar David Friedrich’s painting

 

Grażyna Ryba

Zwiastowania Marzanny Wróblewskiej. Z malarskiego dziennika artystki

The Annunciations of Marzanna Wróblewska. From the artist's visual journal

 

Marcin Lachowski

Włodzimierz Borowski — desymbolizacja obrazu

Włodzimierz Borowski — a desymboliser of images

 

Joanna Wolańska

Groupe de Saint-Luc et de Saint-Maurice

i sztuka kościelna w Szwajcarii w okresie międzywojennym

The Groupe de Saint-Luc et de Saint-Maurice

and church art in Switzerland in the interwar period

 

MATERIAŁY / MATERIALS

Anna Siemieniec

Projekty i realizacje witrażowe Adama Stalony-Dobrzańskiego

dla warszawskich parafii prawosławnych

Adam Stalony-Dobrzański’s projects and stained-glass windows

for Warsaw Orthodox parishes

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2017.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl