ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny 18,90zł

Autorzy: Mariola Grzebyk

ISBN: 978-83-7996-398-0

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 204

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wstęp

1. Sformułowanie problemu badawczego oraz założenia metodyczne pracy

1.1. Cele pracy i hipotezy badawcze

1.2. Metodyka badań i materiały źródłowe

1.2.1. Podstawy metodyczne oceny poziomu rozwoju jednostek terytorialnych szczebla gminnego i ich klasyfikacji

1.2.2. Założenia metodyczne analizy potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej

1.2.3. Metodyka badań dotycząca związku między poziomem potencjału instytucjonalnego urzędów gmin a poziomem rozwoju lokalnego

1.2.4. Materiały źródłowe

1.3. Problem badawczy w literaturze przedmiotu

2. Wybrane aspekty rozwoju lokalnego

2.1. Rozwój lokalny – zarys problematyki

2.2. Metody i ich wykorzystanie w określaniu poziomu rozwoju gminy

2.3. Rola i miejsce administracji gminnej w zarządzaniu rozwojem lokalnym

2.4. Specyfika zarządzania w samorządzie terytorialnym – podobieństwa i różnice w  zarządzaniu jednostką gospodarczą a jednostką terytorialną

3. Urząd gminy jako jednostka organizacyjna administracji lokalnej

3.1. Urząd gminy jako organizacja publiczna

3.2. Istota, cechy i cele funkcjonowania urzędu gminy

3.3. Charakterystyka działań urzędu gminy – od administrowania do zarządzania

3.4. Główne modele zarządzania w administracji publicznej

4. Ujęcie instytucjonalne administracji lokalnej

4.1. Pojęcie instytucji w teorii ekonomii

4.2. Zmiana instytucjonalna – źródła, mechanizmy

4.3. Pojęcie i struktura potencjału instytucjonalnego urzędu gminy

5. Poziom rozwoju gmin Podkarpacia w świetle wyników badań

5.1. Ogólna prezentacja województwa podkarpackiego

5.2. Klasyfikacja gmin z uwzględnieniem wskaźnika syntetycznego rozwoju lokalnego

5.3. Typowanie gmin do badań szczegółowych i ich położenie

5.4. Ocena poziomu rozwoju gmin

6. Analiza poziomu potencjału instytucjonalnego urzędów gmin Podkarpacia

6.1. Charakterystyka obszarów i kryteriów zarządzania potencjału instytucjonalnego

urzędu gminy

6.2. Pomiar rozwoju potencjału instytucjonalnego w urzędach gmin

6.3. Klasyfikacja badanych jednostek administracji lokalnej ze względu na osiągnięty

poziom potencjału instytucjonalnego

7. Ocena związku między poziomem rozwoju potencjału instytucjonalnego urzędów gmin a poziomem rozwoju gmin województwa podkarpackiego

7.1. Analiza zależności między potencjałem instytucjonalnym a poziomem rozwoju gmin województwa podkarpackiego

7.2. Poziom rozwoju lokalnego i poziom rozwoju potencjału instytucjonalnego według typu gminy

7.3. Poziom rozwoju potencjału instytucjonalnego oraz jego obszarów a poziom rozwoju lokalnego

7.4. Proponowane kierunki działań na rzecz zmian w potencjale instytucjonalnym administracji lokalnej

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków i map

Aneks

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Głos – Język – Komunikacja 3
Głos – Język – Komunikacja 3
Podstawy fizyki promieniowania jonizującego na użytek radioterapii i diagnostyki radiologicznej
Podstawy fizyki promieniowania jonizującego na użytek radioterapii i diagnostyki radiologicznej
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Technologiczne aspekty rolnictwa
Technologiczne aspekty rolnictwa
Produktywność i zdrowotność środowiska
Produktywność i zdrowotność środowiska
Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku
Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl