ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny 18,90zł

Autorzy: Mariola Grzebyk

ISBN: 978-83-7996-398-0

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 204

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wstęp

1. Sformułowanie problemu badawczego oraz założenia metodyczne pracy

1.1. Cele pracy i hipotezy badawcze

1.2. Metodyka badań i materiały źródłowe

1.2.1. Podstawy metodyczne oceny poziomu rozwoju jednostek terytorialnych szczebla gminnego i ich klasyfikacji

1.2.2. Założenia metodyczne analizy potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej

1.2.3. Metodyka badań dotycząca związku między poziomem potencjału instytucjonalnego urzędów gmin a poziomem rozwoju lokalnego

1.2.4. Materiały źródłowe

1.3. Problem badawczy w literaturze przedmiotu

2. Wybrane aspekty rozwoju lokalnego

2.1. Rozwój lokalny – zarys problematyki

2.2. Metody i ich wykorzystanie w określaniu poziomu rozwoju gminy

2.3. Rola i miejsce administracji gminnej w zarządzaniu rozwojem lokalnym

2.4. Specyfika zarządzania w samorządzie terytorialnym – podobieństwa i różnice w  zarządzaniu jednostką gospodarczą a jednostką terytorialną

3. Urząd gminy jako jednostka organizacyjna administracji lokalnej

3.1. Urząd gminy jako organizacja publiczna

3.2. Istota, cechy i cele funkcjonowania urzędu gminy

3.3. Charakterystyka działań urzędu gminy – od administrowania do zarządzania

3.4. Główne modele zarządzania w administracji publicznej

4. Ujęcie instytucjonalne administracji lokalnej

4.1. Pojęcie instytucji w teorii ekonomii

4.2. Zmiana instytucjonalna – źródła, mechanizmy

4.3. Pojęcie i struktura potencjału instytucjonalnego urzędu gminy

5. Poziom rozwoju gmin Podkarpacia w świetle wyników badań

5.1. Ogólna prezentacja województwa podkarpackiego

5.2. Klasyfikacja gmin z uwzględnieniem wskaźnika syntetycznego rozwoju lokalnego

5.3. Typowanie gmin do badań szczegółowych i ich położenie

5.4. Ocena poziomu rozwoju gmin

6. Analiza poziomu potencjału instytucjonalnego urzędów gmin Podkarpacia

6.1. Charakterystyka obszarów i kryteriów zarządzania potencjału instytucjonalnego

urzędu gminy

6.2. Pomiar rozwoju potencjału instytucjonalnego w urzędach gmin

6.3. Klasyfikacja badanych jednostek administracji lokalnej ze względu na osiągnięty

poziom potencjału instytucjonalnego

7. Ocena związku między poziomem rozwoju potencjału instytucjonalnego urzędów gmin a poziomem rozwoju gmin województwa podkarpackiego

7.1. Analiza zależności między potencjałem instytucjonalnym a poziomem rozwoju gmin województwa podkarpackiego

7.2. Poziom rozwoju lokalnego i poziom rozwoju potencjału instytucjonalnego według typu gminy

7.3. Poziom rozwoju potencjału instytucjonalnego oraz jego obszarów a poziom rozwoju lokalnego

7.4. Proponowane kierunki działań na rzecz zmian w potencjale instytucjonalnym administracji lokalnej

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków i map

Aneks

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku
Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Technologiczne aspekty rolnictwa
Technologiczne aspekty rolnictwa
Produktywność i zdrowotność środowiska
Produktywność i zdrowotność środowiska
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Głos – Język – Komunikacja 3
Głos – Język – Komunikacja 3
Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna
Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl