ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937 26,25zł

Autor: Henryk Cimek

ISBN: 978-83-7996-357-7

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 222

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I

Stosunek komunistów do chłopów i ruchu ludowego w latach 1918-1923

A)   Stanowisko Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w kwestii agrarnej i niepodległości Polski w latach 1918-1920

B)   Walka o leninowski program rolny w Międzynarodówce Komunistycznej i KPRP (1920-1923)

C)   Początki działalności parlamentarnej KPRP

D)   Powstanie Międzynarodówki Chłopskiej

E)   Ewolucja myśli politycznej komunistów w kwestii agrarnej na II Zjeździe KPRP (19 września - 2 października 1923 r.)

 

ROZDZIAŁ II

Partia chłopska czy związek? Stanowisko komunistów w sprawie działalności na wsi oraz wobec Niezależnej Partii Chłopskiej

A)   Problem pracy organizacyjnej komunistów na wsi

B)   Kontrowersje w KPRP, Międzynarodówce Komunistycznej i Międzynaro­dówce Chłopskiej wokół tworzenia rewolucyjnych organizacji chłopskich

C)   Powstanie i działalność Niezależnej Partii Chłopskiej. Elity partyjne

D)   Stanowisko komunistów wobec delegalizacji Niezależnej Partii Chłopskiej

 

ROZDZIAŁ III

Pod znakiem walk frakcyjnych w KPP i rządów sanacyjnych

A)   Polityka Międzynarodówki Komunistycznej, Międzynarodówki Chłopskiej i KPP wobec chłopów i ruchu ludowego w pierwszych latach rządów sana­cyjnych (maj 1926 r. - czerwiec 1929 r.)

B)   Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc" (1928-1931) i jego elity

C)   Wpływy organizacyjne KPP i ZMK w Polsce na wsi w latach 1924-1929

 

ROZDZIAŁ IV

Orientacja komunistów na rewolucyjne wyjście z kryzysu gospodarczego w Polsce (1929-1934)

A)   Praca KPP na wsi po dojściu w niej do władzy „mniejszości". Rozwiązanie Międzynarodówki Chłopskiej

B)   Rewolucyjny ruch chłopski w Polsce po delegalizacji Zjednoczenia Lewicy Chłopskiej „Samopomoc"

C)   Szczytowy rozwój organizacyjny Komunistycznej Partii Polski i Komu­nistycznego Związku Młodzieży Polski na wsi

ROZDZIAŁ V

Komuniści wobec chłopów i ruchu ludowego podczas walki o front ludowy w Polsce (1935-1937)

A)   Miejsce ludowców w strategii frontu ludowego w latach 1934-1935

B)   Problemy frontu ludowego w Polsce po VII Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej

C)   Stosunek Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej do kon­cepcji frontu młodego pokolenia Polski

D)   Komuniści wobec II Rzeczypospolitej w latach 1935-1937

E)   Wpływy organizacyjne KPP na wsi

Zakończenie

Noty biograficzne działaczy

Spis tabel

Bibliografia

Indeks osób

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Elity ruchu ludowego w Polsce w latach 1944 – 1949
Elity ruchu ludowego w Polsce w latach 1944 – 1949
Myśl polityczna Leona Bluma
Myśl polityczna Leona Bluma
Mniejszości narodowe w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej
Mniejszości narodowe w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej
Międzynarodówka Chłopska
Międzynarodówka Chłopska
Tomasz Dąbal 1890-1937, wyd. 2
Tomasz Dąbal 1890-1937, wyd. 2
Die Fremdsprache Deutsch in Polen: Anfänge, Gegenwart, Perspektiven
Die Fremdsprache Deutsch in Polen: Anfänge, Gegenwart, Perspektiven
Głos-Język-Komunikacja 3
Głos-Język-Komunikacja 3
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, Bd. 7 / vol. 7
Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, Bd. 7 / vol. 7
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl