ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki o polityce »
Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society) 17,85zł

Redaktor naczelny: Agnieszka Pawłowska

ISSN: 1732-9639

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 180

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 17,85 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

 

PAWEŁ MALENDOWICZ

Ruchy społeczne i myśl polityczna – co, jak i po co badać?

KRZYSZTOF ŁABĘDŹ

Aktywność obywatelska na poziomie lokalnym i jej determinanty (na przykładzie Krakowa)

MARCIN SZEWCZYK

Efektywność polityki wobec Romów w Polsce jako polityki publicznej

MAJA BIERNACKA

Między konfliktem a pojednaniem. Ludy rdzenne Meksyku w ustawie zasadniczej i działalności administracji publicznej

MICHAŁ SZCZEGIELNIAK

Polityka informacyjna urzędów centralnych w Polsce na przykładzie wykorzystania internetowych kanałów przekazu informacji

ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych jako polityka publiczna – analiza wprowadzania mechanizmów i uregulowań prawnych

GRZEGORZ PASTUSZKO

Pozycja prawna spikera Izby Gmin

MACIEJ STĘPKA

Assessing risks. A critical perspective on conflict early warning systems

ARKADIUSZ MACHNIAK

„Państwo Islamskie” i jego wpływ na aktualne bezpieczeństwo międzynarodowe

ANNA KOBIERECKA

Uwarunkowania szwedzkiej polityki neutralności

 

RECENZJE

SABINA OLSZYK

Andrzej Żebrowski, Walka informacyjna w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. „Prace Monograficzne” nr 740, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, 560 ss., Bibliogr., ISBN 978-83-7271-952-2

JOANNA DZWOŃCZYK

Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, 350 ss.

 

SPRAWOZDANIA

 

KAMIL M. KUŚMIDER

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej ,,Debiut naukowy 2015 – zrównoważony rozwój”, 1 lipca 2016 r., Bielsko-Biała

WOJCIECH FURMAN

Polsko-niemiecka szkoła letnia dla młodych dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych z Ukrainy, Uniwersytet Rzeszowski, 3–10 lipca 2016 roku

 

Informacje dla autorów

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2017.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl