ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Psychologia »
Kompetencje życiowe młodych dorosłych 29,40zł

Redaktorzy: Małgorzata Marmola, Anna Wańczyk-Welc

ISBN: 978-83-7996-365-2

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 358

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 29,40 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I

KOMPETENCJE OSOBOWOŚCIOWE MŁODYCH DOROSŁYCH

 

Ewa Gurba, Dorota Czyżowska

Związek kompetencji poznawczych ze stylami tożsamości młodych dorosłych

Justyna Iskra

Prężność osobowościowa a style aktualizacji siebie młodych dorosłych

Paulina Markiewicz

Badanie systemu wartości młodzieży. Metodyczna perspektywa
w psychologii i socjologii

Teresa Piątek

Samoocena studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
u progu ich pracy zawodowej

Jacek Pasternak, Katarzyna Pasternak

Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a cechy osobowości
i orientacja pozytywna u młodych dorosłych

Monika Bobulska

Zdolność młodych dorosłych do tworzenia trwałych relacji a czynniki osobowościowe

Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz

Orientacja temporalna młodych dorosłych

Dominik Borawski

Dylematy tożsamościowe wczesnej dorosłości z perspektywy dialogowej

 

Część II

KOMPETENCJE SPOŁECZNE MŁODYCH DOROSŁYCH

 

Janusz Kirenko

Kompetencje społeczne nauczycieli i rodziców o różnym poziomie empatii

Piotr Majewicz

Wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie wczesnej dorosłości

Krystyna Barłóg

Kapitał społeczny a problemy, kompetencje i cele życiowe młodzieży
z ograniczeniami sprawności

Beata Romanek

Opinie młodego pokolenia o współczesnej polszczyźnie

Ewa Markowska-Gos

Wzór kulturowy współczesnego mężczyzny. Komunikat z badań

 

Część III

KOMPETENCJE RODZINNE MŁODYCH DOROSŁYCH

 

Katarzyna Litwińska-Rączka

Cechy rodziny sprzyjające dojrzałej osobowości jej członków

Małgorzata Marmola

Relacje w rodzinie pochodzenia a poziom dojrzałości do małżeństwa młodych dorosłych

Anna Wańczyk-Welc

Relacje w rodzinie pochodzenia a postawy młodych rodziców wobec własnych dzieci

Jacek Łukasiewicz, Marian Z. Stepulak, Iwona Kruk

Szantaż emocjonalny w związkach małżeńskich o różnym czasie ich trwania

Danuta Ochojska

Oddziaływania młodych matek wobec dzieci a ich percepcja postaw rodziców z własnego dzieciństwa

Magda Urbańska

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego

Anna Śniegulska

Rodzina jako przestrzeń kształtowania odpowiedzialnego rodzicielstwa

Tomasz Gosztyła, Elżbieta Trubiłowicz

Trudne rodzicielstwo u progu dorosłości. Młodzi rodzice dzieci z autyzmem

Maria Łukaszek

Doświadczenia seksualne więźniów – młodych dorosłych a ich kompetencje do tworzenia związków partnerskich

Paulina Pląder

Kompetencje rodzinne młodych dorosłych. Kryzys rodziny czy pusty frazes?

Magdalena Tkaczyk

Komunikacja interpersonalna w okresie narzeczeństwa i pierwszej fazie małżeństwa

Anna Wołpiuk-Ochocińska

Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a poziom samooceny
i ogólnej satysfakcji z życia u młodych dorosłych

 

Część IV

KOMPETENCJE ZAWODOWE MŁODYCH DOROSŁYCH

 

Waldemar Klinkosz

Relacje interpersonalne i motywacja osiągnięć studentów różnych kierunków studiów

Ryszard Klamut, Dominika Kiesz, Natalia Piotrowska

Ocena demokracji w kontekście wyborów samorządowych 2014 r. przez młodych dorosłych

Agnieszka Jeran

Kompetencje zawodowe młodych dorosłych w świetle Bilansu Kapitału Ludzkiego

Monika Struck-Peregończyk

Młode osoby niepełnosprawne. Aspiracje zawodowe a rzeczywistość

Joanna Pikul

Kompetencje zawodowe absolwentów szkół wyższych na Podkarpaciu w świetle teorii kapitału ludzkiego

Justyna Legutko

Akademickie biura karier jako istotny element systemu wsparcia studentów i absolwentów na rynku pracy

 

 

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku
Nieśmiertelne pieśni? Twórczość Adama Mickiewicza w “młodej” poezji polskiej po 1989 roku
Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny
Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny
Technologiczne aspekty rolnictwa
Technologiczne aspekty rolnictwa
Produktywność i zdrowotność środowiska
Produktywność i zdrowotność środowiska
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna
Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna
Jakość żywności – teraźniejszość i przyszłość
Jakość żywności – teraźniejszość i przyszłość
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl