ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej 50,40zł

Redaktorzy: Agnieszka Kawalec, Jerzy Kuzicki

ISBN: 978-83-7996-421-5

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 610

Format: B5

Oprawa: broszurowa ze skrzydełkami

Cena: 50,40 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

PAMIĘĆ I TRADYCJA

 

Wojciech Łysiak, Pamięć zbiorowa a świadomość historyczna

 

Lidia Michalska-Bracha, Powstanie styczniowe – przestrzenie pamięci w XIX–XX wieku

 

Alicja Kulecka, Konstrukcje i destrukcje pamięci 1863 roku: czas polemik 18651878

 

Mariusz Menz, Powstanie styczniowe w szkolnej edukacji historycznej od końca XIX wieku do czasów współczesnych

 

Joanna Rusin, Legenda Traugutta i jubileusze. Wybrane przykłady

 

Emil Noiński, Polskie Termopile. Bitwa pod Węgrowem 3 lutego 1863 roku w historiografii, tradycji i świadomości Polaków

 

Mariusz Nowak, Broszura Zygmunta Wielopolskiego „Do J. W. Hr. Stanisława Tarnowskiego” przykładem polemiki o kontekst interpretacyjny powstania styczniowego między ugodowcami z Królestwa a stańczykami (1878–1880)

 

Bartosz Pasterski, Życie codzienne w Warszawie w czasie powstania styczniowego w świetle wybranych pamiętników

 

Ewelina Maria Kostrzewska, Wina i pokuta. Powstanie styczniowe w pamięci środowisk kobiecych Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku

 

Agata Markiewicz, „Jakie ja zorze widziałam w tej drodze, jakie miejsca krwawe, jakie  słońce”. Pamięć o żonach powstańców – dobrowolnych zesłankach i tych, co odważyły się zostać w kraju

 

ks. Stanisław Nabywaniec, Problematyka powstania styczniowego
w homilii i katechezie

 

Alina Hinc, Obchody rocznic powstania styczniowego w ocenie administracji pruskiej w Poznańskiem w latach 1864–1914. Uwagi wstępne

 

Jadwiga Hoff, Pamięć powstania na prowincji galicyjskiej

 

Maciej Trąbski, Bolesław Rozwadowski – wspomnienia z powstania styczniowego

 

Danuta Pustelak, Powstanie styczniowe w świetle kronik parafialnych łacińskiej diecezji przemyskiej (do 1918 roku)

 

Elżbieta Biesiadecka, Wizerunki bohaterów powstania styczniowego na łamach galicyjskiej prasy dla ludu doby autonomicznej

 

Sabina Rejman, Rocznicowa pamięć o powstaniu styczniowym na łamach polskiej prasy lwowskiej

 

Тетяна Лазорак, Історична пам’ять про Січневе повстання в середовищі професорів та учнів державної гімназії імені Франца Йосифа І в Дрогобичі (1870–1939 рр.)

 

Богдан Лазорак, Січневе повстання 1863 р. в історичній пам’яті громадян міста Дрогобича (1880–1939 рр.)

 

Piotr Szkutnik, Powstanie styczniowe na łamach „Ziemi Sieradzkiej” w okresie międzywojennym

 

Alicja Malicka, Pamięć powstania styczniowego w latach 19181939 w województwie kieleckim

 

Zdzisław Budzyński, Kamienie pamięci. Pomniki, miejsca i symbole powstania styczniowego w województwie podkarpackim. Studium porównawcze

 

Микола Ґеник, Ідея спільності визвольної боротьби народів Балто-Чорноморського регіону як продовження традиції Січневого повстання

 

POWSTANIE W SZTUCE

 

Janusz Polaczek, Między batalistyką, realizmem, malarstwem rodzajowym a polityczną dydaktyką i propagandą. O przemianach sposobu obrazowania powstania styczniowego w malarstwie polskim od ostatniego ćwierćwiecza wieku XIX po wiek XX

 

Klaudiusz Święcicki, Teatr Śmierci jako miejsce pamięci i postpamięć zrywów niepodległościowych okresu zaborów. Tadeusz Kantor a Adam Mickiewicz, Stanisław Wyspiański i Jacek Malczewski

 

Adam Redzik, Powstanie styczniowe i X muza w okresie II Rzeczypospolitej

 

Adrian Uljasz, Dwa filmy o powstaniu styczniowym. „Wierna rzeka” Tadeusza Chmielewskiego i „Szwadron” Juliusza Machulskiego

 

LOSY POWSTAŃCÓW

 

Jerzy Skrzypczak, Między Podlasiem, Syberią i Galicją. Oborscy w powstaniu styczniowym i ich losy

 

Jolanta Wąsacz-Krztoń, Muzycy powstania styczniowego i ich losy

 

Jerzy Kuzicki, Księża – uczestnicy powstania styczniowego i emigracji w świetle materiałów Archiwum Archidiecezji Paryskiej

 

Marcin Borys, Duchowni – uczestnicy niepodległościowego zrywu 1863 roku i ich działalność wśród Polonii chicagowskiej w ostatnich dekadach XIX stulecia

 

VARIA

 

Stanisław Micał, Powstanie styczniowe w pracy „Dzieje Polski porozbiorowe: 1795–1921” Mariana Kukiela

 

Wykaz wykorzystanych źródeł i opracowań

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, studia i szkice
Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, studia i szkice
Obszary polonistyki 2. Język – kultura – literatura
Obszary polonistyki 2. Język – kultura – literatura
Słowo. Studia językoznawcze, nr 7
Słowo. Studia językoznawcze, nr 7
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie
I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia
I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 4: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 4: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 1
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl