ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej 50,40zł

Redaktorzy: Agnieszka Kawalec, Jerzy Kuzicki

ISBN: 978-83-7996-421-5

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 610

Format: B5

Oprawa: broszurowa ze skrzydełkami

Cena: 50,40 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

PAMIĘĆ I TRADYCJA

 

Wojciech Łysiak, Pamięć zbiorowa a świadomość historyczna

 

Lidia Michalska-Bracha, Powstanie styczniowe – przestrzenie pamięci w XIX–XX wieku

 

Alicja Kulecka, Konstrukcje i destrukcje pamięci 1863 roku: czas polemik 18651878

 

Mariusz Menz, Powstanie styczniowe w szkolnej edukacji historycznej od końca XIX wieku do czasów współczesnych

 

Joanna Rusin, Legenda Traugutta i jubileusze. Wybrane przykłady

 

Emil Noiński, Polskie Termopile. Bitwa pod Węgrowem 3 lutego 1863 roku w historiografii, tradycji i świadomości Polaków

 

Mariusz Nowak, Broszura Zygmunta Wielopolskiego „Do J. W. Hr. Stanisława Tarnowskiego” przykładem polemiki o kontekst interpretacyjny powstania styczniowego między ugodowcami z Królestwa a stańczykami (1878–1880)

 

Bartosz Pasterski, Życie codzienne w Warszawie w czasie powstania styczniowego w świetle wybranych pamiętników

 

Ewelina Maria Kostrzewska, Wina i pokuta. Powstanie styczniowe w pamięci środowisk kobiecych Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku

 

Agata Markiewicz, „Jakie ja zorze widziałam w tej drodze, jakie miejsca krwawe, jakie  słońce”. Pamięć o żonach powstańców – dobrowolnych zesłankach i tych, co odważyły się zostać w kraju

 

ks. Stanisław Nabywaniec, Problematyka powstania styczniowego
w homilii i katechezie

 

Alina Hinc, Obchody rocznic powstania styczniowego w ocenie administracji pruskiej w Poznańskiem w latach 1864–1914. Uwagi wstępne

 

Jadwiga Hoff, Pamięć powstania na prowincji galicyjskiej

 

Maciej Trąbski, Bolesław Rozwadowski – wspomnienia z powstania styczniowego

 

Danuta Pustelak, Powstanie styczniowe w świetle kronik parafialnych łacińskiej diecezji przemyskiej (do 1918 roku)

 

Elżbieta Biesiadecka, Wizerunki bohaterów powstania styczniowego na łamach galicyjskiej prasy dla ludu doby autonomicznej

 

Sabina Rejman, Rocznicowa pamięć o powstaniu styczniowym na łamach polskiej prasy lwowskiej

 

Тетяна Лазорак, Історична пам’ять про Січневе повстання в середовищі професорів та учнів державної гімназії імені Франца Йосифа І в Дрогобичі (1870–1939 рр.)

 

Богдан Лазорак, Січневе повстання 1863 р. в історичній пам’яті громадян міста Дрогобича (1880–1939 рр.)

 

Piotr Szkutnik, Powstanie styczniowe na łamach „Ziemi Sieradzkiej” w okresie międzywojennym

 

Alicja Malicka, Pamięć powstania styczniowego w latach 19181939 w województwie kieleckim

 

Zdzisław Budzyński, Kamienie pamięci. Pomniki, miejsca i symbole powstania styczniowego w województwie podkarpackim. Studium porównawcze

 

Микола Ґеник, Ідея спільності визвольної боротьби народів Балто-Чорноморського регіону як продовження традиції Січневого повстання

 

POWSTANIE W SZTUCE

 

Janusz Polaczek, Między batalistyką, realizmem, malarstwem rodzajowym a polityczną dydaktyką i propagandą. O przemianach sposobu obrazowania powstania styczniowego w malarstwie polskim od ostatniego ćwierćwiecza wieku XIX po wiek XX

 

Klaudiusz Święcicki, Teatr Śmierci jako miejsce pamięci i postpamięć zrywów niepodległościowych okresu zaborów. Tadeusz Kantor a Adam Mickiewicz, Stanisław Wyspiański i Jacek Malczewski

 

Adam Redzik, Powstanie styczniowe i X muza w okresie II Rzeczypospolitej

 

Adrian Uljasz, Dwa filmy o powstaniu styczniowym. „Wierna rzeka” Tadeusza Chmielewskiego i „Szwadron” Juliusza Machulskiego

 

LOSY POWSTAŃCÓW

 

Jerzy Skrzypczak, Między Podlasiem, Syberią i Galicją. Oborscy w powstaniu styczniowym i ich losy

 

Jolanta Wąsacz-Krztoń, Muzycy powstania styczniowego i ich losy

 

Jerzy Kuzicki, Księża – uczestnicy powstania styczniowego i emigracji w świetle materiałów Archiwum Archidiecezji Paryskiej

 

Marcin Borys, Duchowni – uczestnicy niepodległościowego zrywu 1863 roku i ich działalność wśród Polonii chicagowskiej w ostatnich dekadach XIX stulecia

 

VARIA

 

Stanisław Micał, Powstanie styczniowe w pracy „Dzieje Polski porozbiorowe: 1795–1921” Mariana Kukiela

 

Wykaz wykorzystanych źródeł i opracowań

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatyce i językoznawstwie
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatyce i językoznawstwie
I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia
I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia
Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, studia i szkice
Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, studia i szkice
Obszary polonistyki 2. Język – kultura – literatura
Obszary polonistyki 2. Język – kultura – literatura
Słowo. Studia językoznawcze, nr 7
Słowo. Studia językoznawcze, nr 7
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
Ekoszkice
Ekoszkice
Podstawy Psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Podstawy Psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Specialist Communication in Education, Translation and Linguistics
Specialist Communication in Education, Translation and Linguistics
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl