ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filozofia »
Ekoszkice 18,90zł

Autor: Leszek Gawor

ISBN: 978-83-7996-414-7

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 220

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Megatrend zagrożenia środowiska (przyrodniczego i ludzkiego)

2. O idei ochrony środowiska

2.1. Początki idei ochrony przyrody

2.2. Filozofia środowiska (ekofilozofia)

2.3. Etyka odpowiedzialności globalnej

2.4. Koncept zrównoważonego rozwoju

2.5. Sozologia

3. Świadomość ekologiczna

4. Proekologiczna metanoja i koncepcja homo ecologicus

5. Filozoficzne podstawy zrównoważonego rozwoju

6. Z dziejów polskiej myśli ekologicznej

6.1. Konserwatorska ochrona przyrody Mariana Raciborskiego

6.2. Manifest ekologiczny Jana Gwalberta Pawlikowskiego

6.3. Koncepcja „uprawy krajobrazu” Adama Wodziczki

6.4. Idea sozologii Walerego Goetla

6.5. Sozologia systemowa Józefa Marcelego Dołęgi

6.6. Projekty enwironmentologii i sozofilozofii Wiesława Sztumskiego

6.7. Etyka sumienia ekologicznego Juliana Aleksandrowicza

6.8. Ekofilozofia Henryka Skolimowskiego

7. Dziesięć lat „Problemów Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development”

Uwagi końcowe

Nota o tekstach zamieszczonych w tomie

Literatura

Indeks nazwisk

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2017.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl