ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim 19,95zł

Autor: Aneta Kowalczyk

ISBN: 978-83-7996-405-5

Rok wydania: 2017
Liczba stron: 228

Format: A5
Oprawa: miękka
Cena: 19,95 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Pojęcie sporu i jego typologia

1. Konflikt jako zjawisko poprzedzające spór. Pojęcie konfliktu, jego fazy i typologia

2. Spór zbiorowy jako jedna z odmian sporów pracy

2.1. Spór o prawa

2.2. Spór o interesy

2.3. Spór indywidualny a spór zbiorowy. Kryteria różnicowania

ROZDZIAŁ II

Standardy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego oraz standardy konstytucyjne

1. Wolność zrzeszania się jako jedno z podstawowych praw człowieka

2. Prawo do rokowań zbiorowych jako konsekwencja wolności zrzeszania się

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Standardy w zakresie prawa do rokowań zbiorowych w prawie międzynarodowym i europejskim

3. Konstytucyjne standardy w zakresie wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych

3.1. Konstytucyjne standardy w zakresie wolności zrzeszania się

3.2. Konstytucyjne standardy w zakresie prawa do rokowań

ROZDZIAŁ III

Strony sporu zbiorowego

1. Strona pracownicza sporu zbiorowego

1.1. Monopol związkowy w zakresie przedstawicielstwa pracowniczego w sporze zbiorowym

1.2. Reprezentacja strony pracowniczej w sporze zbiorowym w sytuacji pluralizmu związkowego

1.3. Rejestracja związku zawodowego a uprawnienia w zakresie wszczynania sporu zbiorowego

1.4. Reprezentatywność a strona pracownicza w sporze zbiorowym

2. Strona pracodawcza w sporze zbiorowym

2.1. Spór ponadzakładowy i spór zakładowy a strona pracodawcza

2.2. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę i jego wpływ na spór zbiorowy

ROZDZIAŁ IV

Zakres przedmiotowy sporów zbiorowych

1. Uwagi wstępne

2. Warunki pracy jako przedmiot sporu zbiorowego

3. Warunki płac jako przedmiot sporu zbiorowego

4. Świadczenia socjalne jako przedmiot sporu zbiorowego

5. Prawa i wolności związkowe jako przedmiot sporu zbiorowego

ROZDZIAŁ V

Charakterystyka pokojowych metod rozwiązywania sporów zbiorowych

1. Istota i cechy pokojowych metod rozwiązywania sporów zbiorowych

1.1. Uwagi wstępne

1.2. Pojęcie i charakterystyka rokowań

1.3. Pojęcie mediacji – jej cechy i rodzaje

1.4. Mediacja a koncyliacja

1.5. Cechy arbitrażu

2. Wszczęcie sporu zbiorowego i przebieg rokowań

3. Przebieg postępowania mediacyjnego

3.1. Rozpoczęcie mediacji. Wybór i desygnacja mediatora

3.2. Rola mediatora i przebieg postępowania mediacyjnego

4. Porozumienia kończące spór zbiorowy i ich charakter prawny

5. Przebieg postępowania przed kolegium arbitrażu społecznego

Wnioski

Literatura

Wykaz aktów prawnych i orzecznictwa

Summary

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania
Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Technologiczne aspekty rolnictwa
Technologiczne aspekty rolnictwa
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe
Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl