ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Technologiczne aspekty rolnictwa 14,70zł

Redakcja: Mirosław Twardowski, Czesław Puchalski

ISBN: 978-83-7996-407-9

Rok wydania: 2016
Liczba stron: 122

Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 14,70 zł (z VAT)

 

Spis treści

Wstęp

 

Mirosław Twardowski

Problematyka praw zwierząt w refleksji bioetycznej Davida DeGrazii

 

Jadwiga Lechowska, Jadwiga Topczewska

Potencjał produkcyjny owiec rasy świniarka użytkowanych w gospodarstwach realizujących Program Ochrony Zasobów Genetycznych Owiec na Podkarpaciu

 

Jadwiga Topczewska, Jadwiga Lechowska

Produkcja mleka w wybranych gospodarstwach rolnych na Podkarpaciu

 

Magdalena Czarnik, Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro

Stan zagospodarowania terenów zdegradowanych i zdewastowanych na cele rolnicze i leśne w województwie podkarpackim i Polsce w latach 2003–2014

 

Grzegorz Zaguła, Marcin Bajcar, Bogdan Saletnik, Maria Czernicka, Miłosz Zardzewiały, Czesław Puchalski

Energia wiatru i jej zastosowanie

 

Miłosz Zardzewiały, Grzegorz Zaguła, Marcin Bajcar, Maria Czernicka, Bogdan Saletnik, Czesław Puchalski

Hydroenergetyka – gigawaty czystej energii ukryte w środowisku naturalnym

 

Mirela Kotlicka, Natalia Matłok, Agnieszka Piersiak, Józef Gorzelany, Piotr Kuźniar

Nowoczesne technologie uprawy żurawiny wielkoowocowej w Polsce

 

Wacław Jarecki, Jan Buczek, Dorota Bobrecka-Jamro, Łukasz Pawlica

Rozwój biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2011–2016

 

Beata Jacek, Wojciech Litwińczuk

Cechy użytkowe wybranych pojedynków paulowni puszystej (Paulownia tomentosa Steud.) przeznaczonych do produkcji biomasy

 

Sławomir Rybka, Czesław Puchalski

Aspekty uprawy miskanta olbrzymiego na cele energetyczne w polskich warunkach klimatycznych

 

 

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu maj 2017r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl