ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia rosyjska »
Урок иностранного языка, Lekcja języka obcego, wyd. II poprawione 12,60zł

Autorzy: Ewa Dźwierzyńska, Maria Kossakowska-Maras

ISBN: 978-83-7996-394-2

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 134

Format: B5

Oprawa: miękka

Cena: 12,60 zł (z VAT)

 

 

Содержание

 

Введение

1. Типы уроков иностранного языка

1.1. Урок иностранного языка

1.2. Принципы обучения и черты урока иностранного языка

1.3. Характеристика ведущих принципов урока иностранного языка

1.4. Типы уроков иностранного языка

1.5. Особенности первого урока иностранного языка

2. Структура урока

2.1. Этапы урока иностранного языка

2.2. Структуры уроков иностранного языка

3. Подготовка учителя к уроку иностранного языка

3.1. Этапы подготовки студентов к проведению урока иностранного языка

3.2. Активное наблюдение за уроками

3.3. Цели уроков иностранного языка. Цели обучения иностранным языкам

3.4. Темы уроков иностранного языка

3.5. Структура / виды конспектов урока иностранного языка

3.6. Симуляция уроков на занятиях по методике

3.7. Подготовка к первому пробному уроку

3.8. Анализ проведённого урока

3.9. Задания для самостоятельного выполнения

4. Аспекты языка

4.1. Обучение лексике

4.1.1. Лексика. Лексические единицы

4.1.2. Введение лексики. Количество слов вводимых во время урока

4.1.3. Активная и пассивная лексика

4.1.4. Семантизация лексики

4.1.5. Рекомендации по работе над развитием лексических навыков

4.2. Обучение грамматике

4.2.1. Понятия: грамматика, грамматический навык. Формирование

грамматических навыков

4.2.2. Способы ознакомления с новым грамматическим материалом

4.2.3. Рекомендации по работе над грамматикой

4.3. Обучение произношению и интонации

4.3.1. Цели обучения произношению и интонации

4.3.2. Способы работы над произношением и интонацией

4.3.3 Трудности в работе над произношением и интонацией и некоторые способы их преодоления

4.3.4. Рекомендации по работе над произношением и интонацией

5. Виды речевой деятельности

5.1. Обучение аудированию

5.1.1. Аудирование как вид речевой деятельности. Механизмы аудирования

5.1.2. Факторы, затрудняющие процесс аудирования

5.1.3. Требования, предъявляемые к аудиотексту

5.1.4. Рекомендации по работе над аудированием

5.2. Обучение говорению

5.2.1. Говорение как вид речевой деятельности

5.2.2. Монологическая и диалогическая речь

5.2.3. Рекомендации по работе над развитием навыков говорения

5.3. Обучение чтению

5.3.1. Чтение как вид речевой деятельности

5.3.2. Формы чтения. Виды чтения

5.3.3. Рекомендации по работе над развитием навыков чтения

5.4. Обучение письму

5.4.1. Письмо как вид речевой деятельности

5.4.2. Обучение письму и письменной речи

5.4.3. Развитие техники письма

5.4.4. Рекомендации по работе над развитием навыков письма

6. Контроль в обучении языку

6.1. Роль контроля и оценки в процессе обучения иностранному языку. Функции контроля

6.2. Виды и формы контроля

6.3. Методические требования, предъявляемые к контролю

6.4. Оценка овладения видами речевой деятельности

6.5. Особенности традиционных форм контроля

6.6. Тестирование

7. Выражения классного обихода

8. А как Вы думаете?

Библиография

 

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Etap początkowy w nauczaniu języka rosyjskiego studentów rozpoczynających akwizycję języka od podstaw
Etap początkowy w nauczaniu języka rosyjskiego studentów rozpoczynających akwizycję języka od podstaw
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej - Suplement
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej - Suplement
Historia Polski 1944–1989 (dodruk)
Historia Polski 1944–1989 (dodruk)
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
95 lat służb policyjnych w Polsce
95 lat służb policyjnych w Polsce
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl