ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Międzynarodówka Chłopska 4,20zł

Autor: Henryk Cimek

 

ISBN: 83-7338-096-5

Rok wydania: 2003

Format: B5

Liczba stron: 276

Cena: 4,20 (z VAT)
Książka Henryka Cimka stanowi nie tylko ważny wkład w badania nad historią polityczną i społeczno-gospodarczą, ale pozwala lepiej zrozumieć politykę władz komunistycznych wobec wsi.
                                                            
Z recenzji dr. hab. Jerzego Centkowskiego

Jest to pierwsza monografia naukowa, poświęcona Międzynarodówce Chłopskiej – organizacji ludowej, istniejącej w latach 1923–1931. MCh zaznaczyła swoją działalność w kilkudziesięciu państwach. Łącznie posiadała 24 sekcje krajowe: 11 w Europie, 8 w Azji i na Dalekim Wschodzie, 3 w Afryce Północnej oraz po jednej w Afryce Południowej i w Afryce. W dalszych 20 państwach MCh miała wpływy, a w kilkudziesięciu innych usiłowała je zdobyć. Łącznie w szczytowym momencie rozwoju organizacji do jej sekcji należało kilka milionów członków.
Praca składa się ze wstępu, zakończenia i 6 rozdziałów: Powstanie Międzynarodowej Rady Chłopskiej i początkowy okres jej działalności, Myśl polityczna Międzynarodówki Komunistycznej i M
iędzynarodówki Chłopskiej w kwestii chłopskiej w latach 1924–1926, Wpływy organizacyjne Międzynarodówki Chłopskiej w Europie, Wpływy organizacyjne Międzynarodówki Chłopskiej w Azji, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Afryce, Symptomy kryzysu Międzynarodówki Chłopskiej i próby jego przezwyciężenia, Schyłkowy okres działalności Międzynarodówki Chłopskiej. Opatrzona jest bibliografią oraz indeksem nazwisk.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Elity ruchu ludowego w Polsce w latach 1944 – 1949
Elity ruchu ludowego w Polsce w latach 1944 – 1949
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Druga Rzeczpospolita (1918–1939)
Druga Rzeczpospolita (1918–1939)
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937
Tomasz Dąbal 1890-1937, wyd. 2
Tomasz Dąbal 1890-1937, wyd. 2
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Myśl polityczna Leona Bluma
Myśl polityczna Leona Bluma
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl