ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły 18,90zł

Redaktor: Krystyna Barłóg

ISBN: 978-83-7996-404-8
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 186
Format: B5
Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści

 

Wstęp

Część I

Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem

 

Danuta Ochojska, Budowanie relacji terapeutycznej z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych

 

Joanna Leśniak, Rozpoznawanie oznak autyzmu poprzez obserwację umiejętności motorycznych małego dziecka

 

Aneta Lew-Koralewicz, Kompetencje społeczne a funkcjonowanie ucznia z autyzmem w szkole ogólnodostępnej

 

Alicja Kurasz, Katechizacja i przygotowanie do sakramentów dzieci z autyzmem

 

Część II

Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole

Katarzyna Łach, Organizacja kształcenia dla dzieci z autyzmem na przykładzie przedszkola specjalnego „Niebieska Kraina” w Łańcucie

 

Marta Lubas, Uczeń z autyzmem w szkole – na przykładzie Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej

 

Natalia Kwoka, Adaptacja uczniów z autyzmem do warunków szkoły masowej w opinii nauczycieli i wychowawców

 

Patrycja Gołąbek-Jonak, Edukacyjne zajęcia z udziałem psa jako metoda wspomagająca proces uczenia się dziecka z autyzmem w wieku szkolnym. Studium przypadku

 

Monika Głód, Problemy z komunikacją u dziecka z autyzmem i możliwości terapii

 

Część III

Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej rodziny i środowiska

 

Tomasz Gosztyła, Elżbieta Turbiłowicz, Matki dzieci z autyzmem – kluczowe wyzwania i proponowane wsparcie

 

Krystyna Barłóg, Trajektoria cierpienia rodziców dzieci z autyzmem

 

Karolina Kapica, Współpraca rodziców dzieci z autyzmem z terapeutami

 

Maria Filip, Katarzyna Józefek, Iwona Karnas, Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym

 

Karolina Kapica, Stereotypy społeczne wobec dzieci z autyzmem

 

Zakończenie

 

Informacje o autorach

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii. Skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego
Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii. Skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego
Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej (dodruk)
Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej (dodruk)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl