ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły 18,90zł

Redaktor: Krystyna Barłóg

ISBN: 978-83-7996-404-8
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 186
Format: B5
Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści

 

Wstęp

Część I

Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem

 

Danuta Ochojska, Budowanie relacji terapeutycznej z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych

 

Joanna Leśniak, Rozpoznawanie oznak autyzmu poprzez obserwację umiejętności motorycznych małego dziecka

 

Aneta Lew-Koralewicz, Kompetencje społeczne a funkcjonowanie ucznia z autyzmem w szkole ogólnodostępnej

 

Alicja Kurasz, Katechizacja i przygotowanie do sakramentów dzieci z autyzmem

 

Część II

Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole

Katarzyna Łach, Organizacja kształcenia dla dzieci z autyzmem na przykładzie przedszkola specjalnego „Niebieska Kraina” w Łańcucie

 

Marta Lubas, Uczeń z autyzmem w szkole – na przykładzie Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej

 

Natalia Kwoka, Adaptacja uczniów z autyzmem do warunków szkoły masowej w opinii nauczycieli i wychowawców

 

Patrycja Gołąbek-Jonak, Edukacyjne zajęcia z udziałem psa jako metoda wspomagająca proces uczenia się dziecka z autyzmem w wieku szkolnym. Studium przypadku

 

Monika Głód, Problemy z komunikacją u dziecka z autyzmem i możliwości terapii

 

Część III

Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej rodziny i środowiska

 

Tomasz Gosztyła, Elżbieta Turbiłowicz, Matki dzieci z autyzmem – kluczowe wyzwania i proponowane wsparcie

 

Krystyna Barłóg, Trajektoria cierpienia rodziców dzieci z autyzmem

 

Karolina Kapica, Współpraca rodziców dzieci z autyzmem z terapeutami

 

Maria Filip, Katarzyna Józefek, Iwona Karnas, Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym

 

Karolina Kapica, Stereotypy społeczne wobec dzieci z autyzmem

 

Zakończenie

 

Informacje o autorach

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury
Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie (dodruk)
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie (dodruk)
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku
Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 4: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 4: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl