ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój, red. B. Szluz, A. Szluz, M. Urbańska 0,00zł

 

Spis treści

 

Wstęp (Beata Szluz, Anna Szluz, Magda Urbańska)

I. WSPÓŁCZESNA RODZINA – PRZEMIANY

Olga Makuch

Transformacja rodziny w warunkach współczesnego rozwoju społeczeństwa

Beata Szluz

Życie w pojedynkę (na przykładzie wybranych państw)

Julia Kratiuk

Czy taki straszny rozwód, jak go rysują? Tendencja rozwodowa współczesnej ukraińskiej rodziny

Olga Bojko

Prospołeczność jako wymiar modelu życia rodzinnego

Anna Włoch

Przemiany we współczesnych rodzinach a nowe wyzwania w kształceniu nauczycieli

II. WSPÓŁCZESNA RODZINA – WSPARCIE

Katarzyna Ornacka

„Przestrzeń dla rodziny” w kontekście pracy socjalnej. Wymiar personalistyczno-umacniający

Iryna Drozd

Wspieranie współczesnych rodzin przez państwo na przykładzie Polski iUkrainy wlatach 2010–2014. Analiza porównawcza

Iryna Trubavina

Podejście rodzinocentryczne jako podstawa do świadczenia usług społeczno-pedagogicznych w dziedzinie pracy socjalnej dla rodzina na Ukrainie

Agnieszka Zygarowicz

Wybrane formy finansowe i pozafinansowe wsparcia rodziny w jednostkach or–ganizacyjnych pomocy społecznej na przykładzie powiatu krośnieńskiego

Katarzyna Tompalska

Ubezpieczenia społeczne w Polsce i Kanadzie jako element systemu wsparcia rodziny

Martyna Szylak, Agnieszka Zarębska

Ubezpieczenie grupowe jako element zarządzania ryzykiem w rodzinie

Małgorzata Bozacka

Praktyczna realizacja zadań na rzecz rodzin zastępczych na przykładzie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

 

Sergiusz Radczenko

Kolory i organizacja przestrzeni dziecięcej jako czynniki wsparcia psychologicznego wychowanków w rodzinnych domach dziecka

III. WSPÓŁCZESNA RODZINA – VARIA

Anna Kanios

Postawy rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym wobec dzieci

Switłana Pyłypyszyn

Socjalizujący wpływ rodziny na kształtowanie osobowości

Switłana Wasyliewa

Dyscyplina jako faktor kształtowania postaw moralnych we współpracy rodziny i szkoły (na podstawie poglądów Antona Makarenki)

Halyna Laktionowa

Uczelnia i rodzina. Nowe ukraińskie realia, podejście i praktyka

Małgorzata Pietras-Mrozicka

Przy rodzinnym stole. Wpływ rodziny na jedzenie, wpływ jedzenia na rodzinę

Leszek Smyrski

Komunikacja w rodzinie na podstawie teorii mediów komunikacji Niklasa Luhmanna oraz socjocybernetyki Mariana Mazura i Józefa Kosseckiego

Kinga Hoffmann-Burdzińska, Monika Żak

Praca i rodzina w opinii studentów. Cz. I. Teoretyczne zagadnienia dotyczące pracy, rodziny oraz równowagi między nimi

Kinga Hoffmann-Burdzińska, Monika Żak

Praca i rodzina w opinii studentów. Cz. II. Wyniki badań empirycznych

Barbara Marek-Zborowska

Kobiety sukcesu. Między pracą zawodową a domem

Noty o Autorach

 

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu grudzień 2017r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl