ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Współczesna rodzina. Aspekty społeczno-prawne 24,15zł

Redaktorzy: Beata Szluz, Anna Szluz, Magda Urbańska

ISBN: 978-83-7996-457-4

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 226

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 24,15 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp (Beata Szluz, Anna Szluz, Magda Urbańska)

 

I. WSPÓŁCZESNA RODZINA

WSPARCIE SOCJALNE I PRAWNE

Tadeusz Kamiński

Rodzina jako adresat polityki społecznej. Jak daleko może posunąć się państwo?

Arkadiusz Żukiewicz

Teoretyczne podstawy wspierania rodzin z punktu widzenia pedagogiki społecznej

Marta Czechowska-Bieluga

Zmiana w procesie profesjonalnego wspierania osób i rodzin

Paulina Manachiewicz

Praca socjalna z rodziną. Wybrane aspekty

Katarzyna Błaszczuk

Praca socjalna z rodziną w kryzysie

Magdalena Arczewska

Praca socjalna z rodziną w kontekście ochrony dobra dziecka

Dominika Warmuz

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne formą wsparcia rodziny (na przykładzie specjalistycznych poradni rodzinnych działających na terenie diecezji legnickiej)

Anna Szluz

Nieodpłatna przedsądowa pomoc prawna jako forma wsparcia rodziny

Andżelika Retmańczyk

Pozorne przywrócenie homeostazy rodzin ryzyka z perspektywy oddziaływań służb społecznych

Marija Shved, Myroslava Duża-Zadorożna

Praca z rodziną w Niemczech. Dyskurs społeczno-pedagogiczny

 

II. WSPÓŁCZESNA RODZINA

PATOLOGIE I DZIAŁALNOŚĆ KOMPENSACYJNO-WSPOMAGAJĄCA

 

Iryna Myszczyszyn

Przyczyny i formy przemocy psychicznej w rodzinie wobec dzieci na Ukrainie

Joanna Polak

Przegląd badań poświęconych dziedziczeniu patologii w rodzinie

Diana Dajnowicz-Piesiecka

Życie rodzinne a porwania rodzicielskie. Przyczyny zjawiska w świetle badań aktowych

Iryna Krynytska

Dopuszczalność przemocy w wychowaniu dzieci w rodzinie jako patologia społeczna oraz poszukiwanie sposobów jej „terapii”

Ewelina Winiarczyk

Rodzina a zachowania ryzykowne dziecka

Ivanna Luchakivska

Zapobieganie i zwalczanie przemocy domowej w rodzinie na Ukrainie

Anna Witkowska-Paleń

Programy edukacyjno-korekcyjne wsparciem dla rodzin dotkniętych przemocą

Renata Deka

Rodzina w sytuacji odosobnienia jednego z jej członków. Izolacja więzienna jako zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania rodziny

Agnieszka Wróbel-Chmiel

„W rodzinie (nie) wszyscy jesteśmy ważni…”. O (nie)respektowaniu zasad wychowania rodzinnego przez matki przebywające w izolacji penitencjarnej

Yaroslav Bereskyi

Odpowiedzialność karna za przemoc domową w rodzinie na Ukrainie

 

Noty o Autorach

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania
Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy obiektami badań
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy obiektami badań
Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teorie i badania
Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teorie i badania
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Nauka Sztuka Kirenko
Nauka Sztuka Kirenko
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl