ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Prawo ukraińskie. Teksty – źródła – tłumaczenia. Podręcznik naukowo-dydaktyczny dla studentów prawa, administracji i nauk społecznych, wyd. 2 18,90zł

Autorzy: Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, Ivanna Luchakivska

ISBN: 978-83-7996-413-0

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 218

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Przedmowa

Передмова

Foreword

Тема 1. Історія держави і права України

The History of Ukrainian State and Laws

Historia państwa i prawa Ukrainy

Тема 2. Римське право та його ознаки, функції

Roman Law: Features, Functions

Prawo rzymskie, jego cechy i funkcje

Тема 3. Основи конституційного права України

Fundamentals of Constitutional Law of Ukraine

Podstawy prawa konstytucyjnego Ukrainy

Тема 4. Основи цивільного права України

Fundamentals of Civil Law of Ukraine

Podstawy prawa cywilnego Ukrainy

Тема 5. Основи шлюбно-сімейного права України

Fundamentals of Marriage and Family Law of Ukraine

Podstawy prawa rodzinnego Ukrainy

Тема 6. Основи адміністративного права України

Fundamentals of Administrative Law of Ukraine

Podstawy prawa administracyjnego Ukrainy

Тема 7. Основи трудового права України

Fundamentals of Labor Law of Ukraine

Podstawy prawa pracy Ukrainy

Тема 8. Основи кримінального права України

Fundamentals of Criminal Law of Ukraine

Podstawy prawa karnego Ukrainy

Тема 9. Основи судочинства в Україні

Fundamentals of Justice in Ukraine

Podstawy wymiaru sprawiedliwości Ukrainy

Тема 10. Міжнародне право України

International Law of Ukraine

Prawo międzynarodowe Ukrainy

Тема 11. Основи екологічного та аграрного права України

Fundamentals of the Environmental and Agricultural Law of Ukraine

Podstawy ekologicznego i rolnego prawa Ukrainy

Література

Bibliografia

Додатки

Aneks

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2017.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl