ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 2 29,40zł

Redakcja: Andrzej Garbarz, Wiesław Matyskiewicz, Magda Urbańska

ISBN: 978-83-7996-416-1

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 336

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 29,40 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Część I

PODSTAWY AKSJOLOGICZNE FUNKCJONOWANIA RODZINY

 

Waldemar Furmanek

Dojrzałość aksjologiczna. Eksplikacja pojęcia

Ewa Kochanowska

Rodzina jako źródło doświadczeń aksjologicznych – wartości wychowawcze preferowane przez rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym

Małgorzata Półtorak

Wartości rodzinne w opiniach młodzieży licealnej

Grzegorz Grzybek, Agnieszka Bielak

Małżeństwo a gender. W poszukiwaniu etosu życia małżeńskiego

Andrzej Garbarz

Człowiek w sytuacjach troski i opieki

Artur Łacina-Łanowski

Mediacja facylitatywna a próba odniesienia do uwarunkowań etycznych

 

Część II

RODZINA JAKO PODSTAWOWE ŚRODOWISKO ŻYCIA

 

Katarína Mayerová

Následky výchovného pôsobenia v rodine

Sabina Zalewska

Więzi w związku. Doświadczenia i narracje małżeńskie

Magda Urbańska

Małżeństwo i kohabitacja w opiniach młodych kobiet

Anna Śniegulska

Role rodzicielskie matki i ojca w percepcji młodzieży studiującej

Beata Romanek

Komunikacja międzypokoleniowa w opinii studentów

Danuta Ochojska

Relacje z teściową. Stereotypy a rzeczywistość

Wiesława Walc

Prawo dziecka do wychowania w rodzinie i jego realizacja we współczesnej Polsce

Martyna Kawińska

Determinanty jakości życia rodzinnego w Europie

 

Część III

RODZINA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ

 

Barbara Żmuda

Rodzina wobec współczesnego kryzysu wartości moralnych

Zbigniew Chodkowski

Czynniki wpływające na dysfunkcjonalność rodziny w opinii studentów Wy-działu Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Aneta Rejman

Instytucja asystenta rodziny w świetle przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wybrane aspekty

Iwona Malorny

Profilaktyka wobec uzależnienia od internetu w praktyce szkolnej pedagoga specjalnego

Magdalena Jakubczak

Rodzina w obliczu wyzwań – poszukiwanie nowej tożsamości we współczesnym świecie

Agata Majewska

Współczesny obraz komunikacji interpersonalnej w rodzinie a kształtowanie relacji rodzinnych – szanse czy zagrożenia?

Mariusz Dymura

Przemoc w rodzinie a funkcjonowanie „Niebieskiej Karty” na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Bochni

Adam Pityński

Przemoc wobec seniorów we współczesnej rodzinie

Maria Łukaszek

Respektowanie prawa kobiet do wolności seksualnej przez więźniów młodych dorosłych

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
Inny w podróży, t. 2: Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku
Inny w podróży, t. 2: Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku
Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów
Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Badania i refleksje nad świadomością historyczną uczniów
Wanda Moszczeńska (1896–1974) – współtwórczyni polskiej historii historiografii
Wanda Moszczeńska (1896–1974) – współtwórczyni polskiej historii historiografii
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl