ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 2 29,40zł

Redakcja: Andrzej Garbarz, Wiesław Matyskiewicz, Magda Urbańska

ISBN: 978-83-7996-416-1

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 336

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 29,40 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Część I

PODSTAWY AKSJOLOGICZNE FUNKCJONOWANIA RODZINY

 

Waldemar Furmanek

Dojrzałość aksjologiczna. Eksplikacja pojęcia

Ewa Kochanowska

Rodzina jako źródło doświadczeń aksjologicznych – wartości wychowawcze preferowane przez rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym

Małgorzata Półtorak

Wartości rodzinne w opiniach młodzieży licealnej

Grzegorz Grzybek, Agnieszka Bielak

Małżeństwo a gender. W poszukiwaniu etosu życia małżeńskiego

Andrzej Garbarz

Człowiek w sytuacjach troski i opieki

Artur Łacina-Łanowski

Mediacja facylitatywna a próba odniesienia do uwarunkowań etycznych

 

Część II

RODZINA JAKO PODSTAWOWE ŚRODOWISKO ŻYCIA

 

Katarína Mayerová

Následky výchovného pôsobenia v rodine

Sabina Zalewska

Więzi w związku. Doświadczenia i narracje małżeńskie

Magda Urbańska

Małżeństwo i kohabitacja w opiniach młodych kobiet

Anna Śniegulska

Role rodzicielskie matki i ojca w percepcji młodzieży studiującej

Beata Romanek

Komunikacja międzypokoleniowa w opinii studentów

Danuta Ochojska

Relacje z teściową. Stereotypy a rzeczywistość

Wiesława Walc

Prawo dziecka do wychowania w rodzinie i jego realizacja we współczesnej Polsce

Martyna Kawińska

Determinanty jakości życia rodzinnego w Europie

 

Część III

RODZINA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ

 

Barbara Żmuda

Rodzina wobec współczesnego kryzysu wartości moralnych

Zbigniew Chodkowski

Czynniki wpływające na dysfunkcjonalność rodziny w opinii studentów Wy-działu Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Aneta Rejman

Instytucja asystenta rodziny w świetle przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wybrane aspekty

Iwona Malorny

Profilaktyka wobec uzależnienia od internetu w praktyce szkolnej pedagoga specjalnego

Magdalena Jakubczak

Rodzina w obliczu wyzwań – poszukiwanie nowej tożsamości we współczesnym świecie

Agata Majewska

Współczesny obraz komunikacji interpersonalnej w rodzinie a kształtowanie relacji rodzinnych – szanse czy zagrożenia?

Mariusz Dymura

Przemoc w rodzinie a funkcjonowanie „Niebieskiej Karty” na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Bochni

Adam Pityński

Przemoc wobec seniorów we współczesnej rodzinie

Maria Łukaszek

Respektowanie prawa kobiet do wolności seksualnej przez więźniów młodych dorosłych

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Tradicji i innowacji w metodikie prepodawanija inistrannych jazykow, t. 2
Tradicji i innowacji w metodikie prepodawanija inistrannych jazykow, t. 2
Inny w podróży, t. 1: Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków
Inny w podróży, t. 1: Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl