ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Kultura i samorządność lokalna. Historia - współczesność – perspektywy 24,15zł

Redaktorzy: Stanisław Kryński, Zbigniew Lenart

ISBN: 978-83-7996-424-6

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 264

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 24,15 zł (z VAT)

 

 

Studia, artykuły i szkice zebrane w tym tomie składają się na zróżnicowany, wieloaspektowy obraz działań kulturotwórczych inicjowanych przez społeczności lokalne (głównie Galicji i Podkarpacia), począwszy od drugiej połowy XIX wieku po najbliższą nam współczesność. Autorzy zamieszczonych prac, związani głównie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpaciem (ale reprezentujący też inne ośrodki naukowe), zwracają uwagę na ścisły związek owej społecznej aktywności z tradycją historyczną oraz diagnozują aktualną sytuację kultury lokalnej w kontekście dokonujących się ostatnio w Polsce przemian ustrojowych. Książka ukazuje istotną rolę stowarzyszeń i samorządów terytorialnych w stymulowaniu działań na rzecz upowszechniania kultury, tudzież kształtowania tożsamości kulturowej i narodowej w konkretnych małych środowiskach lokalnych – nie tylko w kraju, również we wspólnotach polonijnych.

Publikacja może być pomocna w kształceniu akademickim, zwłaszcza w zakresie historii i kulturoznawstwa. Sięgną też zapewne do niej tak profesjonalni badacze, jak i regionaliści, animatorzy kultury oraz wszyscy zainteresowani historią i współczesnością swej małej Ojczyzny.

 

Stanisław Kryński

 

 

Spis treści

 

Stanisław Kryński, Wstęp

 

I

Sabina Rejman, Działania Rady Miejskiej i jej członków na rzecz kultury w Rzeszowie w dobie autonomii galicyjskiej

 

Андрій Кліш, Культурно-освітня діяльність українських християнських суспільників у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 

Paweł Śpica, Kulturotwórcza i oświatowa działalność polskiego duchowieństwa katolickiego diecezji chełmińskiej na Kociewiu na przełomie XIX i XX wieku

 

Іванна Лучаківська, Діяльність українських товариств щодо збереження пам`яток історії і культури в західній Україні у міжвоєнний період

 

Zbigniew Lenart, Kulturotwórcza rola samorządu terytorialnego w latach 1990–2015 (na przykładzie powiatu kolbuszowskiego). Wprowadzenie do zagadnienia

 

Włodzimierz Bonusiak, Jerzy Wieloch, Programy kulturalne Unii Europejskiej

 

II

Adam Kulczycki, Prasa lokalna i regionalna a problemy globalizmu medialnego

 

Adrian Uljasz, Promocja oferty repertuarowej teatrów samorządowych w Polsce z 2015 roku w prasie regionalnej i lokalnej

 

Wiesław Setlak, Kreowanie lokalnej literatury i środowiska literackiego przez samorząd lokalny. Przypadek Klubu Powiększania Wyobraźni przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle

 

Agata Rak, Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa repozytorium wiedzy o regionie i jego historii

 

III

Witold Nowak, Kultura materialna i pamięć społeczna

 

Robert Borkowski, Życie kulturalne małego miasteczka dawniej i dziś na przykładzie Głogowa Małopolskiego

 

Maria Porębska, Trzęsówka w listach Zygmunta Nowakowskiego z lat międzywojennych i czasu emigracji

 

Monika Joanna Niezgoda, Tradycje społeczności lokalnej na przykładzie kultury Lasowiaków

 

Patrycja Puchajda, Tradycje weselne Pogórzan, Łemków i Żydów – niezwykłych sąsiadów gorliczan

 

Patryk Olbert, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jako przykład funkcjonowania samorządowej placówki upowszechniania kultury regionalnej

 

Wojciech Mroczka, Działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej oraz Regionalnego Towarzystwa Kultury im.
J. M. Goslara w Kolbuszowej
na rzecz upowszechniania wiedzy o regionie

 

IV

Edyta Czop, Działalność kulturalna współczesnych środowisk polskich w krajach „starej” Unii Europejskiej. Zarys problemu

 

Jolanta Jaskuła, Rola organizacji polonijnych w kształtowaniu tożsamości narodowej i kulturalnej na przykładzie Norwegii. Zarys tematyki

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2017.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl