ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia rosyjska »
Leksykalno-pragmatyczne wykładniki aprobaty jako aktu mowy (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego) 19,95zł

Autor: Artur Czapiga

ISBN: 978-83-7996-420-8

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 274

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 19,95 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

1. Teoria aktów mowy

2. Aprobata w świetle różnych metodologii badań

2.1. Aprobata w ujęciu leksykograficznym

2.2. Aprobata w ujęciu semantycznym według teorii Anny Wierzbickiej

2.3. Aprobata w ujęciu gramatyki funkcjonalnej

2.4. Aprobata w ujęciu badań pragmalingwistycznych

2.4.1. Aprobata w klasycznym ujęciu teorii aktów mowy

2.4.2. Aprobata w świetle teorii grzeczności – teoria twarzy

2.4.3. Aprobata według teorii interpersonalnej Geoffreya N. Leecha

2.4.4. Kontekst i dialogiczność aprobaty

2.5. Stan badań lingwistycznych dotyczących aprobaty jako aktu mowy

3. Leksykalne wykładniki aprobaty

3.1. Leksykalne wykładniki aprobaty w języku polskim

3.1.1. Jednowyrazowe wykładniki aprobaty

3.1.2. Rozbudowane wykładniki aprobaty

3.2. Leksykalne wykładniki aprobaty w języku rosyjskim

3.2.1. Jednowyrazowe wykładniki aprobaty

3.2.2. Rozbudowane wykładniki aprobaty

3.3. Leksykalne wykładniki aprobaty w języku angielskim

3.3.1. Jednowyrazowe wykładniki aprobaty

3.3.2. Rozbudowane wykładniki aprobaty

4. Pragmatyczne wykładniki aprobaty w języku polskim, rosyjskim i angielskim

4.1. Aprobata w modelu komunikacji językowej

4.2. Pragmatyczne wykładniki aprobaty ze znaczeniem zapowiedzianym w części narracyjnej

4.3. Pragmatyczne wykładniki aprobaty ze znaczeniem odtworzonym na podstawie analizy kontekstu

5. Funkcje pragmatyczne polskich, rosyjskich i angielskich wypowiedzi aprobatywnych

5.1. Funkcje modalne

5.2. Funkcje emotywne

5.3. Funkcje illokucyjne

5.4. Funkcje modalno-syntagmatyczne

5.5. Emotywizacja i rytualizacja wypowiedzi aprobatywnych

6. Dialogiczność aprobaty. Strategie konwersacyjne

6.1. Czysta aprobata

6.2. Wzmocnienie aprobaty

6.3. Osłabienie aprobaty

6.4. Modyfikacje aprobaty

7. Struktura makroaktu aprobaty w języku polskim, rosyjskim i angielskim

7.1. Aprobata właściwa jako minimalny akt mowy

7.2. Aprobata właściwa uzupełniona o jeden dodatkowy komponent

7.3. Aprobata właściwa uzupełniona o dwa dodatkowe komponenty

7.4. Aprobata właściwa uzupełniona o trzy dodatkowe komponenty

7.5. Aprobata właściwa uzupełniona o więcej niż trzy dodatkowe komponenty

Zakończenie

Źródła materiału

Bibliografia

Wykaz skrótów

Wykaz prezentacji graficznych

Резюме

Summary

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna
Doświadczenia – Przeżycia – Kontemplacje. Pisarstwo Kazimierza Brauna
Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej
Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej
Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 5
Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 5
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe
Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku
Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 4: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 4: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 1
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl