ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia rosyjska »
Leksykalno-pragmatyczne wykładniki aprobaty jako aktu mowy (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego) 19,95zł

Autor: Artur Czapiga

ISBN: 978-83-7996-420-8

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 274

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 19,95 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

1. Teoria aktów mowy

2. Aprobata w świetle różnych metodologii badań

2.1. Aprobata w ujęciu leksykograficznym

2.2. Aprobata w ujęciu semantycznym według teorii Anny Wierzbickiej

2.3. Aprobata w ujęciu gramatyki funkcjonalnej

2.4. Aprobata w ujęciu badań pragmalingwistycznych

2.4.1. Aprobata w klasycznym ujęciu teorii aktów mowy

2.4.2. Aprobata w świetle teorii grzeczności – teoria twarzy

2.4.3. Aprobata według teorii interpersonalnej Geoffreya N. Leecha

2.4.4. Kontekst i dialogiczność aprobaty

2.5. Stan badań lingwistycznych dotyczących aprobaty jako aktu mowy

3. Leksykalne wykładniki aprobaty

3.1. Leksykalne wykładniki aprobaty w języku polskim

3.1.1. Jednowyrazowe wykładniki aprobaty

3.1.2. Rozbudowane wykładniki aprobaty

3.2. Leksykalne wykładniki aprobaty w języku rosyjskim

3.2.1. Jednowyrazowe wykładniki aprobaty

3.2.2. Rozbudowane wykładniki aprobaty

3.3. Leksykalne wykładniki aprobaty w języku angielskim

3.3.1. Jednowyrazowe wykładniki aprobaty

3.3.2. Rozbudowane wykładniki aprobaty

4. Pragmatyczne wykładniki aprobaty w języku polskim, rosyjskim i angielskim

4.1. Aprobata w modelu komunikacji językowej

4.2. Pragmatyczne wykładniki aprobaty ze znaczeniem zapowiedzianym w części narracyjnej

4.3. Pragmatyczne wykładniki aprobaty ze znaczeniem odtworzonym na podstawie analizy kontekstu

5. Funkcje pragmatyczne polskich, rosyjskich i angielskich wypowiedzi aprobatywnych

5.1. Funkcje modalne

5.2. Funkcje emotywne

5.3. Funkcje illokucyjne

5.4. Funkcje modalno-syntagmatyczne

5.5. Emotywizacja i rytualizacja wypowiedzi aprobatywnych

6. Dialogiczność aprobaty. Strategie konwersacyjne

6.1. Czysta aprobata

6.2. Wzmocnienie aprobaty

6.3. Osłabienie aprobaty

6.4. Modyfikacje aprobaty

7. Struktura makroaktu aprobaty w języku polskim, rosyjskim i angielskim

7.1. Aprobata właściwa jako minimalny akt mowy

7.2. Aprobata właściwa uzupełniona o jeden dodatkowy komponent

7.3. Aprobata właściwa uzupełniona o dwa dodatkowe komponenty

7.4. Aprobata właściwa uzupełniona o trzy dodatkowe komponenty

7.5. Aprobata właściwa uzupełniona o więcej niż trzy dodatkowe komponenty

Zakończenie

Źródła materiału

Bibliografia

Wykaz skrótów

Wykaz prezentacji graficznych

Резюме

Summary

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku
Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 4: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 4: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 1
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 1
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
Ekoszkice
Ekoszkice
Podstawy Psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Podstawy Psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Specialist Communication in Education, Translation and Linguistics
Specialist Communication in Education, Translation and Linguistics
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl