ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna 16,80zł

Redakcja naukowa: Monika Badowska-Hodyr

ISBN: 978-83-7996-372-0

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 142

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 16,80 zł (z VAT)

Spis treści

 

Wprowadzenie (Monika Badowska-Hodyr)

 

ROZDZIAŁ I

Pojęcie norma – dewiacja w psychologii i resocjalizacji. Prawo do odmienności w społeczeństwie postmodernistycznym (Zdzisław Majchrzyk, Maria Podolska)

1. Wstęp – pojęcie normy w psychologii

2. Model rozwojowy normy psychologicznej

3. Pojęcie normy w psychologii klinicznej i psychiatrii

4. Zaburzenia osobowości a dewiacje

5. Dewiacje – odmienność w dobie postmodernizmu. Społeczne
i indywidualne konsekwencje

6. Tradycja psychologiczna – człowiek i jego możliwości adaptacyjne

7. (Re)socjalizacja w dobie postmodernizmu i globalnym świecie

8. Niektóre stosowane obecnie formy resocjalizacji i terapii w globalizującym się świecie

9. Podsumowanie

10. Wnioski

Bibliografia

 

ROZDZIAŁ II

Zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych wynikające z organizacji i funkcjonowania Służby Więziennej (Krzysztof Wójcik)

1. Wstęp

2. Zadania Służby Więziennej

3. Specyfika Służby Więziennej na tle innych służb mundurowych

4. Źródła zagrożeń dla właściwego funkcjonowania jednostek penitencjarnych

5. Wnioski

Bibliografia

 

ROZDZIAŁ III

Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w warunkach izolacji penitencjarnej (Krzysztof Linowski)

1. Wstęp

2. Samobójstwa w zakładzie karnym

3. Działania prewencyjne w warunkach izolacji penitencjarnej

4. Samobójstwa oraz zgony spowodowane zachowaniami autoagresywnymi wśród osadzonych w latach 2007–2015

5. Realizacja programu „Zanim będzie za późno”

6. Wnioski

Bibliografia

ROZDZIAŁ IV

Przemoc i agresja w instytucji penitencjarnej a opinie skazanych na temat tego zjawiska (Jolanta Malina)

1. Wstęp

2. Opinie badanych na temat uwarunkowań stosowania przemocy i agresji między osadzonymi

3. Rodzaje przemocy i agresji między osadzonymi

4. Opinie na temat przyczyn występowania przemocy i agresji między osadzonymi

5. Izolacja więzienna a poziom przemocy i agresji między osadzonymi

6. Miejsca występowania aktów przemocy i agresji między osadzonymi

7. Skutki stosowania przemocy i agresji w relacjach między osadzonymi

8. Sposoby przeciwdziałania zjawisku przemocy i agresji w relacjach między osadzonymi

9. Zasady funkcjonowania społeczności więziennej

10. Wskazania do pracy penitencjarnej

11. Wnioski

Bibliografia

 

ROZDZIAŁ V

Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osadzonych uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych – wybrane aspekty (Monika Badowska-Hodyr)

1. Wstęp

2. Przepisy regulujące oddziaływania terapeutyczne w jednostkach penitencjarnych

3. Ewaluacja oddziaływań terapeutycznych wobec osadzonych uzależnionych

4. Program readaptacji społecznej „Remedium” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i nadużywaniu alkoholu

5. Wnioski

Bibliografia

 

ROZDZIAŁ VI

Prawne, penitencjarne i społeczne dylematy resocjalizacji instytucjonalnej (Witold Kędzierski)

1. Wstęp

2. Prawne i terminologiczne ustalenia dotyczące resocjalizacji penitencjarnej

3. Dysfunkcjonalność resocjalizacji prowadzonej w zakładach karnych wynikająca z totalnego charakteru instytucji

4. Prawne i formalno-organizacyjne bariery resocjalizacji penitencjarnej

5. Perspektywy poprawy efektywności resocjalizacyjnej w zakładach karnych

6. Alternatywa dla resocjalizacji instytucjonalnej

7. Wnioski

Bibliografia

 

Informacje o autorach tekstów

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka
Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój
Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój
Procesy kierowania w administracji publicznej
Procesy kierowania w administracji publicznej
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl