ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Uwarunkowania wsparcia osób z chorobą Alzheimera 21,00zł

Autorzy: Renata Wielgos-Struck, Hubert Kotarski, Małgorzata Bozacka

ISBN: 978-83-7996-419-2

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 172

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I

Medyczne i społeczne aspekty choroby Alzheimera

1.1. Choroba Alzheimera. Pojęcie, etapy, objawy, cechy charakterys­tyczne

1.2. Możliwości leczenia i rehabilitacji osób chorych na chorobę Alz­heimera

1.3. Pomoc chorym na chorobę Alzheimera i ich opiekunom - aspekt organizacyjny

1.4. Podstawy rozwoju możliwości wsparcia w świetle Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich oraz Polskiego Planu Alzheimerowskiego

 

ROZDZIAŁ II

Wiedza o chorobie Alzheimera oraz koszty ponoszone przez chorych i ich opiekunów w świetle badań organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Alzheimerowskich

2.1. Organizacja badań i charakterystyka badanej populacji

2.2. Wiedza o chorobie Alzheimera

2.3. Koszty ponoszone przez chorych i ich opiekunów

2.4. Wnioski z badań

 

ROZDZIAŁ III

Wiedza o chorobie Alzheimera w świetle badań studentów kie­runku praca socjalna Uniwersytetu Rzeszowskiego

3.1. Organizacja badań i charakterystyka badanej populacji .  

3.2. Wiedza o chorobie Alzheimera

3.3. Koszty ponoszone przez chorych i ich opiekunów

3.4. Działania służące zwiększeniu wiedzy oraz zaangażowaniu w pomoc osobom chorym na chorobę Alzheimera

3.5. Wnioski z badań

 

ROZDZIAŁ IV

Działalność Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera jako przykład efektywnego wsparcia cho­rych i ich rodzin

4.1. Uwagi wstępne

4.2. Geneza powstania, struktura organizacyjna, źródła finansowania oraz formy działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

4.3. Obszary współpracy z partnerami

4.4. Powody poszukiwania wsparcia w Podkarpackim Stowarzysze­niu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz formy pomocy, na jakie może liczyć chory i członkowie jego rodziny

4.5. Organizacja działań na rzecz chorych na alzheimera i ich rodzin przez kadrę Stowarzyszenia - doskonalenie i nowe inicjatywy

4.6. Działania Stowarzyszenia na rzecz zwiększania poziomu świa­domości społeczeństwa oraz elit władzy lokalnej i centralnej o chorobie Alzheimera

 

Rekomendacje

I.  Działanie w zakresie wspierania chorych i ich opiekunów

II. Współpraca z instytucjami publicznymi i pozarządowymi oraz wolontariuszami        

III. Działania wpływające na wzrost świadomości społeczeństwa o problemach związanych z chorobą Alzheimera

 

Bibliografia

 

Spis wykresów i tabel

 

Spis fotografii

 

Aneks

 

Kwestionariusz ankiety badań wśród studentów kierunku praca socjalna  

         

Scenariusz wywiadu z uczestnikami grupy wsparcia w Podkarpackim

Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

 

Scenariusz wywiadu z Zarządem Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2017.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl