ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Podstawy Psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione 31,50zł

Autorzy: Jacek Pasternak, Lidia Perenc, Mieczysław Radochoński

ISBN: 978-83-7996-429-1

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 370

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

 

Część I

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ PSYCHOPATOLOGII

1. Rys historyczny

2. Pojęcie normalności w dziedzinie zdrowia psychicznego

2.1. Normalność w ujęciu statystycznym

2.2. Normalność w ujęciu rozwojowym

2.3. Normalność w ujęciu społeczno-kulturowym

3. Koncepcyjne modele psychopatologii

3.1. Model biomedyczny

3.2. Model psychologiczny

3.3. Model biopsychospołeczny

4. Systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych

5. Zaburzenia zachowania w ogólnej populacji dzieci i młodzieży

6. Wiek życia a zaburzenia zachowania

6.1. Od 0 do 2. r.ż.

6.2. Od 2. do 5. r.ż.

6.3. Od 6. do 12. r.ż.

6.4. Od 12. do 18. r.ż.

 

Część II

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z PSYCHOPATOLOGII OGÓLNEJ

A. Objawy zaburzeń psychicznych

1. Zaburzenia procesów poznawczych

1.1. Objawy zaburzeń procesów spostrzegania

1.2. Zaburzenia myślenia

2. Zaburzenia pamięci

3. Zaburzenia uwagi

4. Zaburzenia procesów emocjonalnych

5. Zaburzenia psychomotoryczne

5.1. Ilościowe zaburzenia psychomotoryczne

5.2. Jakościowe zaburzenia psychomotoryczne

B. Zespoły zaburzeń psychicznych

1. Zespoły zaburzeń psychicznych o podłożu organicznym

1.1. Niepełnosprawność intelektualna (dawniej: upośledzenie umysłowe)

1.2. Zespół otępienny (demencja)

1.3. Zaburzenia osobowości uwarunkowane organicznie (charakteropatie, encefalopatie)

1.4. Zespoły zaburzeń pamięci (amnestyczne)

1.5. Zespoły zaburzeń świadomości

2. Zespoły zaburzeń afektywnych

2.1. Zespół depresyjny

2.2. Zespół maniakalny

3. Zespoły schizofreniczne

3.1. Zespół katatoniczny

3.2. Zespół paranoidalny (urojeniowo-omamowy)

3.3. Zespół hebefreniczny

4. Zespół paranoiczny

5. Zespół parafreniczny

6. Zespoły reaktywne psychotyczne

7. Zespoły nerwicowe

7.1. Zespoły lękowe w postaci fobii

7.2. Inne zaburzenia lękowe

7.3. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)

7.4. Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

7.5. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

7.6. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną

7.7. Inne zaburzenia nerwicowe

8. Zaburzenia osobowości

8.1. Definicje i podejścia do zaburzeń osobowości

8.2. Ogólne i szczegółowe kryteria diagnostyczne

8.3. Trudności w diagnozowaniu zaburzeń osobowości

 

Część III

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOPATOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ

WIEKU ROZWOJOWEGO

A. Zaburzenia okresu wczesnodziecięcego

1. Zaburzenia neurorozwojowe

1.1. Niepełnosprawność intelektualna

1.2. Zaburzenia spektrum autyzmu

1.3. Zespół Aspergera

1.4. Zespół Retta

2. Specyficzne zaburzenia rozwoju dziecka

2.1. Zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych

2.2. Zaburzenia w komunikowaniu się

2.3. Zaburzenia emocjonalne

2.4. Zaburzenia psychomotoryczne

2.5. Zaburzenia odżywiania się (jedzenia)

2.6. Zaburzenia kontroli wydalania

2.7. Zaburzenia psychoseksualne

2.8. Zaburzenia z tikami

3. Zaburzenia lękowe u dzieci

3.1. Zaburzenia lęku uogólnionego

3.2. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

3.3. Zaburzenia fobiczne

3.4. Zaburzenie lęku separacyjnego

3.5. Mutyzm wybiórczy

4. Zaburzenia psychotyczne

4.1. Schizofrenia dziecięca

4.2. Zaburzenia afektywne

B. Zaburzenia wieku adolescencji

1. Zaburzenia afektywne u młodzieży

1.1. Epizod depresyjny (duża depresja, depresja jednobiegunowa)

1.2. Dystymia (uporczywe zaburzenie depresyjne)

1.3. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

1.4. Zaburzenia afektywne a samobójstwa u młodzieży

2. Zaburzenia jedzenia (odżywiania się)

2.1. Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)

2.2. Żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa)

3. Zaburzenia zachowania (postępowania)

3.1. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze (ZOB)

3.2. Zaburzenia kontroli zachowania (ZKZ)

4. Zespoły uzależnienia od substancji psychoaktywnych

BIBLIOGRAFIA

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, studia i szkice
Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, studia i szkice
Obszary polonistyki 2. Język – kultura – literatura
Obszary polonistyki 2. Język – kultura – literatura
Słowo. Studia językoznawcze, nr 7
Słowo. Studia językoznawcze, nr 7
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia
I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia
Res gestae Neptuni filii Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe
Res gestae Neptuni filii Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl