ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki 34,65zł

Autor: Elżbieta Dynia

ISBN: 978-83-7996-410-9
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 304
Format: B5

Oprawa: twarda
Cena: 34,65 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Uznanie w prawie międzynarodowym

1.1. Pojęcie uznania międzynarodowego

1.2. Próby kodyfikacji instytucji uznania międzynarodowego

1.3. Pojęcia państwa i uznania państwa

Rozdział 2. Uznanie państwa

2.1. Powstanie państwa i warunki jego uznania

2.2. Charakter prawny uznania (teoria konstytutywna i deklaratoryjna)

2.3. Dobrowolny czy obowiązkowy charakter aktu uznania

Rozdział 3. Rodzaje i formy uznania państwa

3.1. Formy uznania państwa                      

3.2. Uznanie de iure i de facto                    

3.3. Skutki prawne uznania i nieuznania państwa

Rozdział 4. Uznanie państwa przez organizację międzynarodową

4.1. Praktyka uznawania państw w Organizacji Narodów Zjednoczonych        

4.2. Uznawanie państw przez międzynarodowe organizacje europejskie        

4.2.1. Uznanie państw powstałych po rozpadzie ZSRR

4.2.2. Uznanie państw powstałych po rozpadzie Jugosławii

4.3. Uznawanie państw przez wybrane pozaeuropejskie regionalne organizacje międzynaro­dowe

4.3.1. Uznanie państwa w praktyce Organizacji Jedności Afrykańskiej/Unii Afrykańskiej

4.3.2. Uznanie państwa w praktyce Organizacji Państw Amerykańskich

Rozdział 5. Praktyka uznawania w różnych sytuacjach

5.1. Uznanie państwa powstałego w wyniku secesji

5.2. Status prawnomiędzynarodowy podmiotów nieuznawanych

5.3. Wybrane przypadki uznania i nieuznania za państwo

5.3.1. Palestyna

5.3.2. Krym

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych      

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań
Res gestae Neptuni filii Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe
Res gestae Neptuni filii Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim
Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Produktywność i zdrowotność środowiska
Produktywność i zdrowotność środowiska
Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania
Problemy małych szkół. Edukacyjne wyzwania
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl