ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki o polityce »
Myśl polityczna Leona Bluma 3,15zł

Autor: Monika Ślufińska

ISBN: 83-7338-105-8
Rok wydania: 2002
Format: A5
Liczba stron: 232
Cena: 3,15 zł (z VAT)
O tym, że był Léon Blum politykiem najwyższej klasy, świadczy fakt, że jego idee, także i ta, która u kresu życia kazała mu się zwrócić ku powstającym zrębom instytucjonalnym integracji europejskiej, okazały się trwałe i znalazły licznych kontynuatorów. Wszystkie te aspekty działalności Bluma i jego wpływu na ruch socjalistyczny i na politykę współczesnej Europy Autorka zdołała uchwycić i uwydatnić w swojej książce.
                                                     
    Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej

Praca poświęcona jest Léonowi Blumowi – wybitnemu francuskiemu działaczowi politycznemu, prawnikowi, pisarzowi i humaniście. Składa się ze wstępu i 4 rozdziałów: Léon Blum i francuski ruch socjalistyczny po 1920 r., U źródeł Frontu Ludowego, Problem władzy – rząd Frontu Ludowego, W nowej sytuacji. Opatrzona jest bibliografią, na którą składa się szeroka baza źródłowa (archiwalia, czasopisma francuskie, prace Léona Bluma oraz wiele opracowań).

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Podstawy fizyczne elektrotechniki
Podstawy fizyczne elektrotechniki
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
Krzepnięcie metali i stopów
Krzepnięcie metali i stopów
Składnia polska i rosyjska zdania złożonego
Składnia polska i rosyjska zdania złożonego
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl