ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Myśl polityczna Leona Bluma 3,15zł

Autor: Monika Ślufińska

ISBN: 83-7338-105-8
Rok wydania: 2002
Format: A5
Liczba stron: 232
Cena: 3,15 zł (z VAT)
O tym, że był Léon Blum politykiem najwyższej klasy, świadczy fakt, że jego idee, także i ta, która u kresu życia kazała mu się zwrócić ku powstającym zrębom instytucjonalnym integracji europejskiej, okazały się trwałe i znalazły licznych kontynuatorów. Wszystkie te aspekty działalności Bluma i jego wpływu na ruch socjalistyczny i na politykę współczesnej Europy Autorka zdołała uchwycić i uwydatnić w swojej książce.
                                                     
    Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej

Praca poświęcona jest Léonowi Blumowi – wybitnemu francuskiemu działaczowi politycznemu, prawnikowi, pisarzowi i humaniście. Składa się ze wstępu i 4 rozdziałów: Léon Blum i francuski ruch socjalistyczny po 1920 r., U źródeł Frontu Ludowego, Problem władzy – rząd Frontu Ludowego, W nowej sytuacji. Opatrzona jest bibliografią, na którą składa się szeroka baza źródłowa (archiwalia, czasopisma francuskie, prace Léona Bluma oraz wiele opracowań).

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937
Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918-1937
Mniejszości narodowe w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej
Mniejszości narodowe w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej
Tomasz Dąbal 1890-1937, wyd. 2
Tomasz Dąbal 1890-1937, wyd. 2
Geografia gospodarcza Rosji
Geografia gospodarcza Rosji
Słownik karykaturzystów polskich II połowy XX wieku
Słownik karykaturzystów polskich II połowy XX wieku
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl