ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 50 (2/2017) 38,85zł

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 380

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 38,85 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Michał Gabriel Woźniak

Współczesne niedostosowania instytucjonalne z perspektywy wyzwań rozwojowych Polski

 

Stanisław Ryszard Domański

O spójności polityki monetarnej ze strategią rozwoju (mechanizm destrukcji innowacyjności gospodarki w Polsce w latach 1990–2015)

 

Małgorzata Kożuch

Innowacje jako narzędzia rozwoju zrównoważonego

 

Bogumiła Mucha-Leszko

Wzrost gospodarczy i proces konwergencji Polski i Słowacji w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

 

Anna Malina, Dorota Mierzwa

Wzrost gospodarczy a stabilność makroekonomiczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle gospodarki Niemiec w latach 2000–2013

 

Leszek Klukowski

Materializacja rodzajów ryzyka w zadłużeniu publicznym Polski w XXI wieku. Kierunki działań sanacyjnych

 

Joanna Spychała, Marcin Spychała

Polityka fiskalna jako stabilizator koniunktury gospodarczej w Polsce
w latach 2000–2014

 

Małgorzata Gajda-Kantorowska

Koszty bankructwa państwa

 

Mieczysław Dobija

Ekonomiczne podstawy geopolitycznego projektu Międzymorza

 

Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska

Problemy innowacyjności gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalno­ści badawczo-rozwojowej

 

Damian Juszczyk, Ewa Kojder-Ogarek, Joanna Czyżowska

Inwestycje przedsiębiorstw w świetle krajowej sytuacji ekonomicznej

 

Ireneusz Soliński, Mieczysława Solińska, Kinga Turoń, Mateusz Matusik

Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej szansą wzrostu innowacyjności gospodarki

 

Grzegorz Maciej Niewiński, Krzysztof Badyda, Jakub Kopałka

Funkcjonowanie polskiego rynku gazu na tle Europy

 

Elżbieta Jędrych, Dariusz Klimek

Innowacje w przemysłowym potencjale obronnym na świecie i w Polsce 1990–2016

 

Barbara Siuta-Tokarska

Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce

 

Tomasz Zalega

Virtualisation of consumer behaviours of Polish seniors

 

Marek W. Kozak

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT): faktyczna czy pozorna innowacja?

 

Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski

Metodyka oceny skutków projektów podziału województw z użyciem analizy kosztów i korzyści

 

Mariusz Czupich

Innowacyjność sektora samorządowego na przykładzie wybranych polskich miast

 

Dorota Miłek, Iwona Kantarek

Przedsiębiorczość w rozwoju polskich regionów

 

Elżbieta Inglot-Brzęk

Znaczenie roli władz samorządowych w kształtowaniu partycypacji obywatelskiej

 

Roman Chorób

Innovative integration relations opportunity for development of Polish agribusiness and increase competitiveness of the economy

 

Ewa Korcelli-Olejniczak, Piotr Dworzański, Filip Piotrowski

Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm

 

Monika Dorota Adamczyk

Przygotowanie do emerytury w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego osób starszych – prezentacja wyników badania BALL – Be Active through Lifelong Learning

 

Małgorzata Adamska-Chudzińska

Psychospołeczne kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami pracowników dojrzałych 65+

 

Jan Polcyn

Czynniki różnicujące kreowanie kapitału ludzkiego na przykładzie osiągnięć edukacyj­nych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Tomasz Kusio

Podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych przed wejściem na rynek pracy

 

Jurij Renkas

Kapitał kreatywności – pomiar i wynagradzanie

Magdalena Cyrek

 

Praca i kapitał w generowaniu nierówności w Unii Europejskiej – aspekty sektorowe

 

Beata Glinkowska

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na funkcjonowanie firm

 

Zbigniew Wacławski

Rola innowacji społecznych w rozwoju regionu województwa lubelskiego – przykłady dobrych praktyk

 

Wskazówki dla autorów

 

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Ustrój państwowy Republiki Estonii
Ustrój państwowy Republiki Estonii
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Współczesna rodzina. Aspekty społeczno-prawne
Współczesna rodzina. Aspekty społeczno-prawne
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. V
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. V
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 51 (3/2017)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 51 (3/2017)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl