ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym 31,50zł

Autor: Zofia Frączek

ISBN: 978-83-7996-434-5

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 390

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Table of contents

 

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Rodzina i jej przemiany

1. Pojęcie rodziny, typy i modele rodziny współczesnej

2. Teorie wyjaśniające przeobrażenia rodziny

3.Zagrożenia współczesnej rodziny polskiej

 

Rozdział II. Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie dziecka

1. Uwarunkowania wychowawczego funkcjonowania rodziny

2. Znaczenie atmosfery wychowawczej rodziny dla zachowania dziecka

3. Postawy rodzicielskie oraz style wychowania w rodzinie i ich wpływ na zachowanie dziecka

4. Znaczenie stosowanych w rodzinie metod wychowania dla zachowania dziecka    

4.1.Pojęcie metoda wychowania oraz kryteria klasyfikowania metod

4.2. Metody wychowania w rodzinie i warunki skuteczności ich stosowania

5. Błędy wychowawcze rodziców - rodzaje, przyczyny i konsekwencje dla zachowania dziecka

6. Wpływ stylów i metod wychowania w rodzinie na zachowanie dziecka - przegląd badań

6.1.Wychowawcze funkcjonowanie rodziców i preferowane przez nich style wychowania a zaburzenia w zachowaniu dziecka - wybrane badania

6.2. Metody wychowania stosowane przez rodziców a zaburzenia w zachowaniu dziecka - wybrane badania

 

Rozdział III. Zachowanie uczniów w środkowym wieku szkolnym w środowisku

szkolnym

1. Szkoła jako środowisko wychowawcze

2. Środkowy wiek szkolny - charakterystyka okresu rozwojowego

3. Przystosowanie uczniów do wymagań szkoły i grupy - przejawy i znaczenie

3.1.Motywacja uczniów do nauki

3.2.Uspołecznienie dzieci

3.3.Zachowania antyspołeczne

3.4.Zahamowanie psychoruchowe dzieci

4.   Uwagi końcowe, teoretyczne przesłanki i uzasadnienie dla badań własnych

 

Rozdział IV. Metodologia badań własnych

1. Cele badań, przedmiot, problemy oraz hipotezy badawcze

2. Metody, techniki i narzędzia badawcze

3.  Organizacja i przebieg badań oraz charakterystyka badanej populacji

 

Rozdział V. Wychowawcze funkcjonowanie rodziny z dzieckiem w środkowym wieku szkolnym

1. Style wychowania preferowane przez rodziców

2. Metody wychowania stosowane przez rodziców

2.1. Werbalne metody oddziaływań wychowawczych stosowane przez rodziców      

2.2. Realizowanie przez rodziców metody modelowania

2.3. Stawianie zadań wychowawczych przez rodziców

2.4. Nagrody i kary w oddziaływaniach wychowawczych rodziców

3.  Podsumowanie

 

Rozdział VI. Wychowawcze funkcjonowanie rodziny w percepcji dzieci  

1. Stosunek badanych dzieci do domu rodzinnego, rodziny i rodziców  

1.1. Dom rodzinny w wypowiedziach dzieci

1.2. Stosunek dzieci do rodziny

1.3. Percepcja rodziców przez dzieci

2. „Moja rodzina i ja" - autonarracje dzieci

3. Nagrody i kary stosowane w wychowaniu przez rodziców w opinii dzieci

4.  Podsumowanie

 

Rozdział VII. Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym

1. Zachowanie uczniów w środowisku szkolnym

2. Stosowane przez rodziców nagrody i kary a zachowanie uczniów

2.1. Nagrody i kary stosowane przez rodziców a motywacja dzieci do nauki

2.2. Nagrody i kary stosowane przez rodziców a uspołecznienie uczniów       

2.3. Nagrody i kary stosowane przez rodziców a przyhamowanie dzieci         

2.4. Nagrody i kary stosowane przez rodziców a zachowania antyspołeczne uczniów

3.  Podsumowanie

 

Rozdział VIII. Wychowawcze funkcjonowanie rodziny w percepcji nauczycieli i wychowawców

1. Style wychowania preferowane przez rodziców

2. Metody wychowania stosowane przez rodziców

3.Błędy wychowawcze popełniane przez rodziców

4. Przyczyny błędów wychowawczych rodziców8

5.Konsekwencje błędów wychowawczych rodziców

6. Możliwości działania w zakresie rozwijania świadomości wychowawczej rodziców – propozycje nauczycieli i wychowawców

7. Podsumowanie

Zakończenie i wnioski

Bibiografia

Spis wykresów

Spis tabel

Aneks

Summary

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa broszurowa)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa broszurowa)
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka
Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój
Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój
Procesy kierowania w administracji publicznej
Procesy kierowania w administracji publicznej
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl