ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki o sztuce »
Musica Galiciana, t. 15: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich, red. G. Oliwa 0,00zł

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu wrzesień 2017r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl