ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Polityka i Społeczeństwo, nr 1/2004 3,15zł

Redaktor: Henryk Cimek

ISSN: 1732-9639
Rok wydania: 2004
Format: B5
Liczba stron: 328
Cena: 3,15 zł (z VAT)Jest to pierwszy numer periodyku, na którego treść składają się liczne artykuły, studia, rozprawy z historii doktryn i myśli politycznej, jak również polemiki naukowe oraz recenzje i omówienia zarówno nowości wydawniczych dotyczących zagadnień politycznych, jak i klasycznych dzieł z tej dziedziny. Publikacja zawiera także indeks nazwisk oraz notki o autorach.
Spis treści: Od Redaktora; ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY:
Waldemar Paruch – Między wyobrażeniami a dążeniami. Wybrane aspekty przedmiotowe badań politologicznych nad myślą polityczną; Edward Olszewski, Agata Puka – Studia politologiczne w Polsce; Alicja Wójcik – Stan badań nad polską myślą polityczną w latach 1864–1839; Jerzy Centkowski – Wybrane kierunki edukacji historyczno-politycznej w Republice Federalnej Niemiec; Henryk Cimek – Wpływ Międzynarodówki Chłopskiej na rozwój rewolucyjnego ruchu chłopskiego; Aneta Dawidowicz – Problematyka narodowa w myśli politycznej Zygmunta Balickiego; Adolf Dobieszewski – Przyczyny i przejawy patologii społecznej; Iwona Hofman – Litewskie wątki w życiu i programie politycznym Jerzego Giedroycia; Krzysztof Łabędź – Problem stosunków własności w koncepcjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981–1989; Kazimierz Łastawski – Historyczne i współczesne cechy tożsamości europejskiej; POLEMIKI: Bronisław Pasierb – Los polskiej ludności Podola w latach 1944–1946; RECENZJE I OMÓWIENIA: Radosław Bania – Hugh Brogan: John Fitzgerald Kennedy, tłum. Irena Scharoch, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Karaków 2003, 296 ss.; Jerzy Centkowski – Henryk Cimek: Międzynarodówka Chłopska, Wyd. UR, Rzeszów 2003, 272 ss.; Jerzy Centkowski: Józef Fiszer: Unia Europejska a Polska dziś i jutro, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002, 408 ss.; Iwona Hofman – Marceli Kosman: Wojciech Jaruzelski wobec wyzwań swoich czasów. O kulturze politycznej w Polsce przełomu tysiącleci, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2003, 236 ss.; Beata Nitecka-Jagiełło – Kazimierz Łastawski: Od idei do integracji europejskiej, Wyd. WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2003, 420 ss.; Jan Olszewski – Kazimierz Łastawski: Od idei do integracji europejskiej, Wyd. WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2003, 420 ss.; Alicja Wójcik – Ewa Maj: Związek Ludowo-Narodowy 1919–1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Wyd. UMCS, Lublin 2000, 504 ss.; Wojciech Furman – Henryk Pietrzak, Joanna Barbara Hałaj: Rzecznik prasowy. Teoria i praktyka, Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2003, 232 ss.; Artur Łuszczyński: System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej pod red. Haliny Lisickiej, Wyd. Biuro Doradztwa Ekologicznego, Wrocław 2001, 284 ss.; Krzysztof Łabędź – Krystyna Trembicka: Okrągły stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym, Wyd. UMCS, Lublin 2003, 438 ss.; Henryk Cimek – Eugeniusz Walczak: Chłopskie Stronnictwo Radykalne 1919–1928, Wyd. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2001, 144ss.; Jerzy Centkowski – Witold Wojdyło: Stanisław Grabski (1871–1949). Biografia polityczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003, 496 ss.; INFORMACJE: Wojciech Furman – Konferencja naukowa nt. Media krajów Grupy Wyszehradzkiej w nowej Europie; Ewa Pacholarz, Dorota Semków – Sprawozdanie z działalności Naukowego Koła Politologów; Indeks nazwisk; Notki o Autorach; Wskazówki dla Autorów.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Historia. Społeczeństwo. Wychowanie
Historia. Społeczeństwo. Wychowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 33, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 33, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  5, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 5, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr    21, Seria Filologiczna, Historia Literatury  2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 21, Seria Filologiczna, Historia Literatury 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Prace Humanistyczne, nr 7
Prace Humanistyczne, nr 7
Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe
Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Prace Humanistyczne, nr 6
Prace Humanistyczne, nr 6
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl