ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(2)2017 19,95zł

Redaktor naczelny: Paweł Grata

ISSN: 2543-8379

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 184

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 19,95 (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Spis treści

ARTYKUŁY

 

MIROSŁAW KŁUSEK

Kształtowanie się związków funkcjonalnych pomiędzy zespołem pałacowo-parkowym a częścią gospodarczą wilanowskiej nieruchomości ziemskiej

ARKADIUSZ MACHNIAK

Polski wywiad i kontrwywiad wojskowy w latach 1918–1939 wobec Związku Sowieckiego. Charakterystyka działalności zawarta w dokumentach Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego

MAŁGORZATA GLIWA

W orbicie KOR-u. Początki opozycji demokratycznej w Polsce południowo-wschodniej

ANNA PATEREK

Teoria i praktyka badań nad pomocą rozwojową w Niemczech

MAREK DELONG

Problem prawnej ochrony życia w enuncjacjach Konferencji Episkopatu Polski w latach 1989–2011

DOMINIK SZCZEPAŃSKI

Sekretariaty krajowe Unii Wolności jako przykład strategii partii opozycyjnej (1994–1997)

JAROSŁAW KINAL

Croudsourcing – próba deskrypcji zjawiska

EMILIA KOTNIS-GÓRKA

Lokalna telewizja internetowa jako medium wspomagające funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w małych ojczyznach

 

RECENZJE

EDYTA CZOP

P. Bojarski, 1956 Przebudzeni, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2016,
ss. 455

KAMIL KOWALSKI

S. Kawalec, E. Pytlarczyk, Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016, ss. 366

MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY

S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm, Difin, Warszawa 2017, ss. 252

 

SPRAWOZDANIA

WACŁAW WIERZBIENIEC

Sesja naukowa „KOR bliżej…” (Rzeszów, 16 listopada 2016)

TOMASZ KOZIEŁŁO

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli”, Rzeszów, 5–6 grudnia 2016 r.

ELŻBIETA RĄCZY

Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu

PAWEŁ KORZENIOWSKI

Sprawozdanie z konferencji „Między niebem a ziemią – współdziałanie sił po-wietrznych i wojsk lądowych na polach bitew XX i XXI w.”, Dęblin, 22–23 lu-tego 2017 r.

Informacje dla autorów

Information for the Authors

 

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2017.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl