ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(1)2016 18,90zł

Redaktor naczelny: Paweł Grata

ISSN: 2543-8379

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 174

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

na magazynie 10 egz. 

 

SPIS TREŚCI

 

Od Redakcji

From the Editors

ARTYKUŁY

 

WOJCIECH PASTERKIEWICZ, DARIUSZ BOBAK, MARTA POŁTOWICZ-BOBAK

Przypadkowe odkrycia zabytków pradziejowych jako zagrożenia i szanse dla badań archeologicznych na przykładzie kolekcji artefaktów krzemiennych z Łęk Dukielskich

FILIP MARCINIAK

Obrządek pogrzebowy w mezolicie na ziemiach polskich

ANDRIJ KHARUK

Pociągi pancerne w armii Ukraińskiej Republiki Ludowej (listopad 1918 – listopad 1920)

OSKAR DOHLE

Slaves for Hitler’s war. Polish forced labourers in Salzburg during World War II

MAGDALENA ŁOBOS-KUBIŚ

Opieka społeczna w Przemyślu w pierwszych latach po wyzwoleniu (1944–1950)

DARIUSZ JAROSZ

From the apartment for the worker to the apartment for Kovalsky: concepts and realities of housing in Poland in years 1918–1939 and 1944–1989

SŁAWOMIR KAMOSIŃSKI

Bezpieczeństwo państwa w exposé polskich premierów od Tadeusza Mazowieckiego do Beaty Szydło

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE

 

PAWEŁ GRATA

Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne, red. K. Dąbrowski, S. Kwiecień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 288

ARKADIUSZ MACHNIAK

Wojsko w Polsce „Ludowej”. Studia i materiały IPN, red. nauk. R. Klemen-towski, J. Nowosielska-Sobel, P. Piotrowski, G. Strauchold, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badaw-czego w Radomiu, Wrocław 2014, ss. 308

 

SPRAWOZDANIA

 

ANDRZEJ PIECZEWSKI

Komunikat z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich”, Drohiczyn, 29–30 września 2016 r.

ANNA KOŁOMYCEW

Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. „Współpraca na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Instrumenty, doświadczenia i perspektywy”, Rzeszów, 24 października 2016 r.

AGNIESZKA PAWŁOWSKA

International conference “Images of Europe in Transition”, Kiev/Ukraine, 25th–26th november 2016. Conference report

KRYSTYNA LEŚNIAK-MOCZUK

Forum Mediów Regionalnych, Rzeszów, 26 listopada 2016 r.

JAKUB KWAK

Sesja naukowa „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Rzeszów, 19 grudnia 2016 r.

Informacje dla autorów

Information for the Authors

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2017.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl